TGAT คืออะไร แนวข้อสอบ ตารางสอบ 2565 วิธีสมัครสอบ ติว TGAT

TGAT คืออะไร สมัครสอบ ตารางสอบ

อัปเดตล่าสุด TCAS กำหนดการสอบ เกณฑ์ที่ใช้ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง สิ่งสำคัญควรรู้คือข้อสอบ TGAT คืออะไร สมัครสอบ ตารางสอบ แนวข้อสอบ รวมถึงเรื่องอื่นที่ DEK66 อย่าพลาด เพราะน้อง ๆ รุ่นนี้คือรุ่นแรกของข้อสอบชุดใหม่

TGAT คืออะไร

TGAT คือ การสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test คะแนนจะเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS เนื้อหาการสอบ ได้แก่ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ การคิดอย่างมีตรรกะ และสมรรถนะการทำงานในอนาคต ซึ่งผู้สอบต้องสอบหมดทั้ง 3 มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน

 

แนวข้อสอบใหม่ 2565 TGAT ออกอะไรบ้าง

สำหรับใช้วัดสมรรถนะด้านการเรียนรู้ทั่วไป รูปแบบแนวข้อสอบใหม่ 2565 TGAT เบื้องต้นจะมีการปรับข้อสอบจากการสอบ GAT เดิม คะแนนรวมทั้งสิ้น 300 คะแนน มีความครอบคลุมแบบรอบด้าน ทั้งด้านภาษา การคิด และการทำงาน ซึ่งในส่วนของรายละเอียดการสอบนี้จะประกอบไปด้วย 3 พาร์ท คือ

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ ( English communication )
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)
  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

สำหรับข้อสอบ PAT ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเป็น TPAT โดยทาง ทปอ. ได้เปลี่ยนจากการสอบระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้ เพื่อลดปัญหา ลดความซ้ำซ้อนวิชาที่น้องๆ ต้องสอบ , เนื้อหาที่ใช้สอบจะไม่เกินหลักสูตรที่เรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย , เริ่มมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสอบ โดยหลักๆ น้องจะต้องสอบ 3 วิชาด้วยกันคือ TGAT TPAT A-Level

 

A-Level TGAT TPAT คืออะไร

TGAT TPAT ข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปและข้อสอบวัดความถนัดในสายอาชีพ โดย เป็นการพัฒนามาจากข้อสอบสุดเก่าคือ “GAT PAT” แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้อสอบบ้างส่วนขึ้นมาเช่น จะมีการเพิ่มข้อสอบส่วน สมรรถนะการทำงาน สำหรับ TPAT จะแยกเป็น TPAT 1 -5

Applied Knowledge Level หรือ A-Level คือ ข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการที่น้องๆ ได้เรียนมาตั้งแต่ ม.4 – ม.6 โดยจะไม่มีการออกเนื้อหาสอบเกินหลักสูตรเหมือนข้อสอบยุคเก่าๆที่ผ่านมาตั้งแต่ Entrace ครั้งเดียว , Entrance 2 ครั้ง/ปี , Admission , GAT จนมาถึงข้อสอบปัจจุบัน ที่ ทปอ. บอกว่าจะไม่ออกเกินหลักสูตรแล้ว

 

 

สอบเป็นภาษาอะไร

ข้อสอบในส่วนที่ 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ส่วนพาร์ท Critical and Logical Thinking และ Future Workforce Competencies ผู้สอบสามารถเลือกภาษาของข้อสอบได้ตามถนัด ซึ่งข้อสอบจะมีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ผู้สอบต้องทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์อีกด้วย

 

คะแนนมีไว้ทำอะไร

มีไว้สำหรับยื่นผลคะแนน TCAS ในรอบ Portfolio , รอบโควตา Quota หรือรอบ Admission  แล้วแต่ว่ามหาวิทยาลัย หรือคณะที่น้อง ๆ เลือกเอาไว้ จะกำหนดว่าให้ยื่นคะแนนตัวนี้ในรอบใดได้บ้าง ศึกษาข้อมูลกันให้ดี

 

TGAT คืออะไร

 

วิธีสมัครสอบ ที่ทุกคนต้องรู้

การสมัครสอบ ที่ทุกคนต้องรู้ TGAT และ TPAT จะเปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายน และจะสอบในช่วงต้นเดือนธันวาคม สำหรับน้อง ๆ คนไหนเลือกสอบกับคอมพิวเตอร์ คะแนนจะออกหลังจากสอบเสร็จเพียงไม่กี่วัน แต่สำหรับใครสอบด้วยแบบกระดาษ คะแนนสอบจะออกในช่วงต้นเดือนมกราคม น้อง ๆ สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบอย่างละเอียดได้จากปฏิทินด้านล่างนี้

วันที่ 1-10 พ.ย. 65 จะเปิดรับสมัครสอบ

วันสอบ 10-12 ธ.ค. 65 และจะประกาศผลสอบสำหรับคนที่สอบกับคอมพิวเตอร์ในวันที่ 13 ธ.ค. 65 สำหรับน้องที่สอบกับกระดาษ จะประกาศผลสอบในวันที่ 7 ม.ค. 66

 

รูปแบบการสอบ

การสอบมี2 รูปแบบ สามารถเลือกได้ว่าต้องการสอบคอมพิวเตอร์หรือกระดาษ

 • เลือกสอบแบบกระดาษ  สนามสอบจะเป็นโรงเรียนเหมือนเดิม
 • เลือกสอบบนคอมพิวเตอร์ ศูนย์จะเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีคอมพิวเตอร์รองรับ

 

ตารางสอบ

ตารางสอบจะมีสอบในวันที่ 10 ธันวาคม 65 – 17 ธันวาคม 65  ส่วนระยะเวลาในการทำข้อสอบจะอยู่ที่วิชาละ 3 ชม. เท่ากันทุกวัน สำหรับวันสอบและเวลาสอบ อย่างละเอียด น้อง ๆ สามารถดูที่ด้านล่างนี้ได้เลย เพื่อเป็นการวางแผนในการสอบของตนเองให้ชัดเจน ลดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดอื่น ๆ ตามมาภายหลัง ไปเช็กกันเลย

ส.10 ธ.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชา ความถนัดทั่วไป และ ตอนบ่ายโมง 13.00-16.00 น. สอบวิชา ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

อา.11 ธ.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชา ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ และตอนบ่าย 13.00-16.00 สอบวิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

จ. 12 ธ.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส. 17 ธ.ค. 65 เวลา 08.30-12.30 น. สอบวิชา วิชาเฉพาะ กสพท

 

แนวข้อสอบ65

TGAT แนวข้อสอบ จะมีความคล้ายคลึงกับ GAT ที่มีจะส่วนของ ข้อสอบพาร์ทภาษาอังกฤษ แต่จะเพิ่มส่วนพาร์ทสมรรถนะการทำงานเข้ามาด้วย นักเรียนสามารถดู ตัวอย่างข้อสอบ Blueprint (  LINK https://drive.google.com/file/d/1_BWYtxI0a_5xSMlafwMNC5BfOFvV18-b/  ) ดังนั้นน้อง ๆ ทุกคนจึงต้องพยายามนำเอาความรู้บวกกับประสบการณ์ของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โอกาสทำคะแนนสูงไม่ยาก

แนวข้อสอบพาร์ท การสื่อสารภาษาอังกฤษ ข้อสอบส่วนนี้จะเน้นไปที่เรื่องของ Conversation, คำศัพท์, สำนวน น้อง ๆ อาจจะลองเช็กรายละเอียดจากข้อสอบ GAT เก่า ที่ขายตามร้านหนังสือทั่วไป หรือใช้เป็นหนังสือเตรียมสอบ tgat ก็ได้เพราะข้อสอบออกแนวคล้ายของเดิม ไม่ได้ต่างกันมากนัก ฝึกฝนทำให้บ่อยเข้าไว้ โอกาสทำคะแนนสูงไม่ยากเลย

แนวข้อสอบพาร์ท การคิดอย่างมีเหตุผล ข้อสอบพาร์ทนี้จะวัดความเป็นเหตุ เป็นผล, ตรรกะ, การแก้ปัญหา น้อง ๆ สามารถดูตัวอย่างข้อสอบได้จาก Blueprint ของทาง  https://student.mytcas.com/ เพราะหนังสือ ส่วนมากก็จะเอาแนวข้อสอบนี้มาใช้ ช่วยให้ทุกคนมีโอกาสทำคะแนนได้สูงตามเป้าหมายของตนเอง ก้าวสู่สถาบันที่ตั้งใจไม่ยากเลยล่ะ

แนวข้อสอบพาร์ท สมรรถนะการทำงานในอนาคต ข้อสอบจะวัด การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, การจัดการอารมณ์, การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม ข้อสอบพาร์ทนี้ จะมี 2 ภาษาให้เลือกสอบ คือ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จะเลือกสอบภาษาไหนควรเช็คเงื่อนไขมหาวิทยาลัย คณะ ที่น้อง ๆ อยากเข้าศึกษาว่ากำหนดรายละเอียด และเกณฑ์คะแนนไว้อย่างไร

 

อัปเดตข้อมูลล่าสุด tcas กำหนดการสอบ เกณฑ์ที่ใช้

อัปเดต tcas
รอบ รับสมัคร วิชา คะแนน
รอบ
Portfolio
เน้นความสามารถโดดเด่น GPAX
Thai General Aptitude Test
Thai Professional Aptitude Test
รอบ
Quota
เน้นคนในพื้นที่และคุณสมบัติเฉพาะ GPAX
Thai General Aptitude Test
Thai Professional Aptitude Test
รอบ
Admission
เน้นการสอบส่วนกลาง
รอบ
Direct Admission
รอบรับตรงอิสระ

 

คะแนนมีอายุกี่ปี

เมื่อได้รับผลคะแนนออกมาแล้ว จะมีอายุในการใช้งานอยู่ที่ 1 ปี หากน้อง ๆ ม.6 แม้จะทำการสอบนี้เรียบร้อยแล้ว แต่อยากรอยื่นมหาวิทยาลัยในปีถัดไป หรือคะแนนที่ได้รับยังไม่เป็นไปตามเป้าของคณะที่คาดหวังเอาไว้ ก็จะต้องสอบใหม่ในไปถัดไปนั่นเอง ไม่สามารถใช้คะแนนเดิมได้อีก แนะนำให้เลือกและวางแผนอย่างดี

 

สนามสอบ

น้อง ๆ สามารถเลือกวิธีสอบได้ว่าจะสอบแบบคอมพิวเตอร์ หรือ แบบกระดาษ กรณีสอบกับคอมพิวเตอร์สนามสอบจะเป็นมหาวิทยาลัย ส่วนถ้าเลือกสอบกระดาษสนามสอบจะเป็นโรงเรียน สามารถเลือกสนามสอบได้ไม่เกิน 5 แห่ง แล้วระบบจะจัดที่นั่งสอบให้กับทุกคน ซึ่งตอนสมัครสอบ อาจจะเลือกสอบทั้ง 2 แบบ คือ สอบกับคอมและกระดาษสลับกันก็ได้

 

ติว TGAT CHULA TUTOR สอนสด Online ผ่าน Zoom

คอร์สติวกับพี่หลิน สอนครอบคลุมทั้ง 3 พาร์ท ภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหา พร้อมทำตัวอย่างข้อสอบให้กับน้อง ๆ ได้นำเอาไปใช้สำหรับการเตรียมสอบการคิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงานในอนาคต ครบทุกพาร์ท รายละเอียดชัดเจน ฝึกทำบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นเรื่องดีกับตัวทุกคนเองมากเท่านั้น คะแนนสูงไม่ไกลเกินเอื้อม


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
GAT0922 17 ก.ย. - 26 พ.ย. 09:00-12:00
จองที่นั่ง
2 หลิง

 

ติวตัวต่อตัว

คอร์สเรียน TGAT เตรียมความพร้อมในการสอบให้กับน้อง ๆ มั่นใจทั้ง English Communications, Future Workforce Competencies, Critical and Logical Thinking ซึ่งไม่ว่าน้อง ๆ จะมีพื้นฐานดีอยู่แล้ว หรือขาดทักษะเบื้องต้น ไม่ถนัดข้อสอบแนววิเคราะห์ใด ๆ ก็ตาม สามารถคอร์ส ติวคอร์สนี้ได้แน่นอน ขอแค่มีความตั้งใจ

เหตุผลสำคัญมาจากการเรียนแบบตัวต่อตัว ทางด้านของติวเตอร์จะปรับการสอนให้เหมาะกับน้อง ๆ ที่ติวสอบ แต่ละบุคคลโดยตรง ทั้งในแง่ของเนื้อหา ความเร็วในการสอน ดังนั้นแนะนำกันชัด ๆ เลยว่าก่อนลงสนามสอบ อย่าลืมเตรียมความพร้อม ด้วยคอร์ส “ติวตัวต่อตัว” ที่จุฬาติวเตอร์ ทีมงานมืออาชีพผ่านการคัดสรรพร้อมสร้างผลลัพธ์ชั้นยอด

 

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor