fbpx

TGAT

TGAT

TGAT คืออะไร

TGAT คือ การสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test ซึ่งคะแนน TGAT จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS โดยข้อสอบจะมีการสอบเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ การคิดอย่างมีตรรกะ และสมรรถนะการทำงานในอนาคต ซึ่งผู้สอบจะต้องสอบหมดทั้ง 3 ส่วน ข้อสอบนี้มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน

TGAT สอบอะไรบ้าง

การสอบ TGAT ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)
  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

 

เนื้อหาใน TGAT ลึกมากแค่ไหน

ข้อสอบ TGAT เป็นข้อสอบที่จะเน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ และความสามารถในการนำ ไปประยุกต์ใช้งาน ความยากง่ายมักจะไม่เกินไปกว่าในหลักสูตร ม.4 – ม.6

 

TGAT ข้อสอบเป็นภาษาอะไร

การสอบ TGAT ในส่วนที่ 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ส่วนพาร์ท Critical and Logical Thinking และ Future Workforce Competencies ผู้สอบสามารถเลือกภาษาของข้อสอบได้ ซึ่งข้อสอบจะมีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้สอบต้องทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์อีกด้วย

 

คะแนน TGAT มีไว้ทำอะไร

มีไว้สำหรับยื่น TCAS ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), รอบโควตา หรือรอบ Admission แล้วแต่ว่าคณะนั้น ๆ จะกำหนดว่าให้ยื่นรอบใดได้บ้าง

 

ตารางสอบ TGAT จัดสอบเมื่อไหร่

การสอบ TGAT จะจัดสอบในเดือนตุลาคม และ/หรือเดือนธันวาคม

 

คะแนน TGAT มีอายุกี่ปี

ผลคะแนน TGAT และ TPAT มีอายุ 1 ปี หากน้อง ๆ ม.6 ที่ถึงแม้จะสอบแล้ว แต่อยากรอยื่นมหาวิทยาลัยในปีถัดไป ก็จะต้องสอบใหม่ด้วย

TGAT
TGAT

คอร์สเรียน TGAT สอนสด Online ผ่าน Zoom


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
TGAT0622 1 มิ.ย. - 17 ส.ค. 17:00-20:00
[เต็มแล้ว]
0 หลิง
TGAT0722 16 ก.ค. - 24 ก.ย. 09:00-12:00
[เต็มแล้ว]
0 หลิง
TGAT0922 17 ก.ย. - 26 พ.ย. 09:00-12:00
จองที่นั่ง
15 หลิง

อัตราค่าเรียน  10,000.00 บาท

 

เรียน TGAT

 

เรียนติว TGAT ตัวต่อตัว

คอร์สเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT ให้น้อง ๆ มั่นใจทั้ง Future Workforce Competencies, Critical and Logical Thinking และ English Communication ซึ่งไม่ว่าผู้เรียนจะมีพื้นฐานดีอยู่แล้ว หรือเป็นคนพื้นฐานอ่อน ไม่ถนัดข้อสอบแนววิเคราะห์ก็สามารถเรียนติวคอร์สนี้ได้ เพราะการเรียนแบบตัวต่อตัวนั้น ติวเตอร์จะปรับการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนโดยตรงทั้งในแง่ของเนื้อหาและความเร็วในการสอน ก่อนลงสนามสอบ TGAT อย่าลืมเตรียมความพร้อมด้วยคอร์สติว TGAT ตัวต่อตัว ที่จุฬาติวเตอร์

 

เรียน ติว TGAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

10 ชม.

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน 8,000 ฿ 16,000 ฿ 24,000 ฿ 32,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
12,000 ฿ 24,000 ฿ 36,000 ฿ 48,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
14,400 ฿ 28,800 ฿ 43,200 ฿ 57,600 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

FAQ | TGAT

คอร์สเรียน TGAT รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free

ไม่มีพื้นฐานเรียนได้ไหม ?

คอร์สนี้สอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจเต็มร้อย ในการสอบ TGAT