fbpx

BMAT คืออะไร วิธีสมัครสอบ BMAT 2021 Download ตัวอย่างข้อสอบ bmat

BMAT

BMAT

BMAT

BMAT

BMAT

BMAT

BMAT 2021 บทความนี้ได้รวบรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบไม่ว่าจะเป็น ตารางสอบ bmat 2564 , ตัวอย่างข้อสอบ bmat , วิธี สมัครสอบ BioMedical Admissions Test 64 และเรื่องอื่นที่ไม่ควรพลาด

BMAT คือ ข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย์หรือทันตแพทย์ โดยใช้ยื่นได้ทั้งแพทย์ภาคไทยและแพทย์อินเตอร์ (นานาชาติ)  หลายๆคนอาจสงสัยว่า BMAT ยื่นที่ไหน บอกได้เลยว่ายื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ การสมัครสอบ BMAT จะขึ้นอยู่กับรอบสอบ โดยวิธีการสมัครสอบ BMAT นั้นมีทั้งให้สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ หรือบางรอบอาจกำหนดให้สมัครกับตัวแทนจัดสอบก็ได้ ศูนย์สอบ BMAT ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 9 ศูนย์สอบ ค่าสอบ BMAT จะอยู่ที่ 7,000-9,000บาท โดยน้องๆ สามารถ Download แนวข้อสอบ BMAT หรือตัวอย่างข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี ได้ที่เมนูด้านขวา

อยากเรียนต่อแพทย์อินเตอร์ เริ่มต้นอย่างไรดี

“อยากเรียนต่อแพทย์อินเตอร์ไหม”…เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงจะแย่งกันยกมือกันเลยทีเดียว เพราะยุคสมัยนี้หลักสูตรแพทย์ อินเตอร์มาแรงจริงๆ นอกจากต้องเก่งวิชาทางด้านสายวิทย์แล้ว ยังต้องมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างรอบด้านอีกด้วย ทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน เราจึงเห็นหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ขอคะแนน ( BMAT ) จากทั้งสองกลุ่มดังกล่าวเสมอๆ การขาดเพียงทักษะใดทักษะหนึ่งไปอาจจะยังถือว่าไม่พร้อมมากพอสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้ เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบฟิตๆกันหน่อยนะคะ

นอกจากกลุ่มคะแนนดังกล่าวแล้ว อีกหนึ่งคะแนนที่มีความสำคัญมากๆสำหรับหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ก็คือคะแนน BMAT นั่นเองค่ะ บางคนอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหูมาบ้าง แต่เชื่อว่ายังมีน้องๆอีกหลายคนที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักข้อสอบตัวนี้เท่าไหร่นัก ซึ่งในวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จัก BMAT กันแบบทะลุปรุโปร่ง และน้องๆจะต้องร้อง อ๋อ! โดยเฉพาะน้องๆที่เตรียมจะยื่นแพทย์อินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องห้ามพลาดนะคะ เพราะเจอข้อสอบตัวนี้แน่นอนค่ะ

คอร์สเรียน BMAT

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 55 ,000 บาท

 


BMAT ยากไหม ต้องสอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 • Section 1: Aptitude and Skills เป็นส่วนที่วัดทักษะการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของผู้สอบ มีข้อสอบทั้งหมด 35 ข้อ เป็นคำถามแบบเลือกตอบ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที
 • Section 2: Scientific Knowledge and Applications เป็นส่วนที่วัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายช่วงประมาณ ม.4 ซึ่งความยาก-ง่ายจะพอๆกับ IGCSE ,  GCSE มีทั้งหมด 27 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 30 นาที และเป็นแบบเลือกตอบเช่นเดียวกันค่ะ
 • Section 3: Writing Task เป็นส่วนที่ต้องการวัดความสามารถในการเรียบเรียงจัดระบบความคิด และสื่อสาร ถ่ายทอดผ่านการเขียนที่รัดกุม กระชับ แต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนนี้จะมีคำถามให้เลือก 3 ข้อ ผู้เข้าสอบสามารถเลือกหัวข้อที่จะเขียนได้ 1 หัวข้อ ในเวลา 30 นาที
  น้องๆสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะว่าแต่ละ section มีรายละเอียดการออกข้อสอบอย่างไรบ้าง ทาง BMAT นั้นใจดีสุดๆ บอกได้ละเอียดมากๆ ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ http://www.admissionstestingservice.org

BMAT คะแนนเต็มเท่าไหร่

BMAT คะแนนเต็ม 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • คะแนน BMAT ใน Section ที่ 1 และ 2 มีคะแนนสูงสุดคือ 9 และต่ำสุดคือ 1 คะแนน ซึ่งโดยทั่วไปมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดไว้ประมาณ 5-6 คะแนน
 • คะแนน BMAT ใน Section ที่ 3 จะมีคะแนนสองแบบคือคะแนน 0-5 และคะแนนที่ระบุเป็น A, C, E โดยกรรมการที่ตรวจข้อสอบและให้คะแนนจะมีสองคน แต่ละคนจะให้คะแนนคนละ 2 แบบ คือให้ทั้งแบบตัวเลขและตัวอักษร จากนั้นจึงนำคะแนนดังกล่าวมาเฉลียออกมาเป็นหนึ่งคะแนนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น คนหนึ่งให้คะแนน 4C ส่วนอีกคนให้คะแนน 4A คะแนนเฉลี่ยที่สรุปได้คือ 4B นั่นเองค่ะ

หลักการคิดคะแนน BMAT อย่างละเอียด

หลักการคิดคะแนนทางด้านเนื้อหา 1-5 คะแนน มีดังนี้

 • 1 คะแนน คือ การเขียนเนื้อหาที่พอได้แต่ตอบไม่ตรงประเด็น
 • 2 คะแนน คือ การเขียนที่ตรงประเด็นตามโจทย์ แแต่ขาดเนื้อหารายละเอียด ใจความสำคัญที่ชัดเจน
 • 3 คะแนน คือการเขียนที่ตอบทุกแง่มุมของคำถาม มีการสร้างข้อโต้แย้งที่สมเหตุผล แต่มีบางแง่มุม หรือข้อโต้แย้งทางแนวคิดที่ไม่เชื่อมโยงกัน
 • 4 คะแนน คือคำตอบที่มีการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ตอบตรงประเด็น มีการสร้างข้อโต้แย้งที่ดี การโต้แย้งแบบเป็นเหตุเป็นผล มีการจัดเรียงประโยคทีดี สอดคล้องกับโจทย์และเรื่องโต้แย้ง
 • 5 คะแนน คือคำตอบที่เยี่ยมที่สุด ชัดเจน ตรงประเด็นตามโจทย์ ไม่มีจุดบกพร่อง มีการเรียบเรียงประโยคแสดงแนวความคิดอย่างชัดเจน มีเหตุผล โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกียวข้องอย่างกว้างๆ และนำไปสู่การสังเคราะห์หรือข้อสรุปที่น่าสนใจ

หลักการคิดคะแนนการใช้ภาษาอังกฤษ A, C, E

 • Band A หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี โครงสร้างประโยคดี หลักไวยกรณ์ถูกต้อง เลือกใช้คำศัพท์ มีการสะกดคำได้ดี และมีเครื่องหมายวรรคตอน โดยรวมแล้วมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
 • Band C หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ โครงสร้างประโยคเรียบง่ายไม่คลุมเคลือ การใช้คำศัพท์ หลักไวยกรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม สมเหตุสมผล
 • Band E หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษที่คอนข้างอ่อน อ่านยาก โครงสร้างประโยคและหลักไวยกรณ์ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้คำศัพท์และสะกดคำนั้นไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน

รู้จักข้อสอบ BMAT กันแล้ว หลายคนคงเริ่มกังวลกันแล้วว่าจะทำข้อสอบได้ไหม ดูเหมือนข้อสอบจะยากมากๆ บอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลค่ะ ตราบใดที่เราเตรียมตัวดีและพร้อมมากพอ เราจะสามารถจัดการกับข้อสอบได้ทุกรูปแบบ น้องๆหลายคนพื้นฐานอ่อน ไม่ถนัดวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ยังไม่ค่อยเข้าใจ เคมีไม่ถนัด ชีววิทยาก็อ่านไม่ไหวเพราะเนื้อหาเยอะมากๆ ยิ่งคณิตศาสตร์ยิ่งงานหนัก คิดเลขช้ามาก และพื้นฐานของเลขเองก็ไม่แน่นมาก บางคนกังวลเกี่ยวกับภาษา เพราะข้อสอบเป็นภาษษอังกฤษทั้งหมด คำศัพท์ธรรมดาทั่วไปก็ว่ายากแล้ว กับการต้องมาเจอคำศัพท์เฉาะในรายวิชานั้นๆ แถมด้วยการเขียนตอบในพาร์ท Writing Task ซึ่งต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเเป็นสิ่งที่สร้างความกดดันให้กับน้องๆได้มากทีเดียว

 


เรียน ติว BMAT ตัวต่อตัว

ไม่ว่าจะมีความกังวลมากขนาดไหน เรียนไม่เก่ง มีสิ่งที่ไม่ถนัดมากมาย วันนี้จุฬาติวเตอร์เรามีตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆเอาชนะข้อสอบ BMAT ได้แบบใสๆ อ่อนตรงไหน ไม่เข้าใจเรื่องอะไร เราก็เน้นไปในเรื่องนั้นๆ หรือหากยังไม่แน่ใจว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะเรามีทีมงานพร้อมติวเตอร์ช่วยแนะนำให้น้องๆได้อย่างแน่นอน คอร์สเรียน Private BMAT ของเราจะสามารถทำให้น้องๆเก่งขึ้น มีความพร้อมมากขึ้น สำหรับการสอบ BMAT ในแต่ละรอบ จะเน้นวิชากลุ่มวิทย์ ฟิสิก์ เคมี ชีวะฯ หรืออยากเน้นเลข อยากจะมายกเครื่องคณิตศาสตร์กันใหม่ก็ยังได้ ใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องคร่ำเครียดอ่านหนังสือเองกันแล้วค่ะ เพราะคอร์สเรียนของเรามีติวเตอร์มากความสามารถพร้อมที่ะมาถ่ายทอดเคล็ดลับการทำข้อสอบ ทริค เทคนิคที่เราเชื่อเหลือเกินว่าจะไม่สามารถหาได้จากการอ่านหนังสือเอง

เรียน ติว BMAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

รูปแบบคอร์สเรียน Private BMAT ของจุฬาติวเตอร์ เราเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐาน วัน-เวลาที่สะดวกเรียน ลืมปัญหาตารางเรียนชนกันจนไม่สามารถลงคอร์สเรียนได้ไปเลย น้องๆจะสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้อย่างลงตัว เหมาะกับ Life style ของแต่ละคนได้ ชอบเรียนหนักๆ ยาวๆ ไม่ต้องเดินทางมาบ่อย หรือจะเรียนสั้นๆแต่เน้นความถี่ อยากเริ่มที่เนื้อหาพื้นฐานก่อนลงมือทำโจทย์ หรือจะเน้นตะลุยโจทย์เพียวๆ เน้นเทคนิค ก็เลือกให้เข้ากับตัวเองได้ค่ะ บางคนชอบการบ้านเยอะๆ ชอบทำโจทย์ จับเวลาเองที่บ้านเราก็สามารถจัดให้ได้แบบไม่มีกั๊ก หรือหลายๆคนอาจชอบทำโจทย์ตอนที่มีพี่ติวเตอร์อยู่ด้วย ไม่เน้นการบ้าน ก็แจ้งมาได้เลย เป็นคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์ผู้เรียนได้ทุกรูปแบบเลยจริงๆค่ะ

ต่อไปนี้ BMAT ที่ว่ายาก ก็จะกลายเป็นเรื่องกล้วยๆของน้องๆอย่างแน่นอน ไม่ว่าคำถามจะซับซ้อน โจทย์ยาว ถามลึก ต้องวิเคาะห์หลายตลบ งานเขียนต้องเรียบเรียงแสดงไอเดียได้อย่างมืออาชีพ ด้วยศักยภาพที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เชื่อว่าน้องๆจะแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่และทำข้อสอบได้แบบสบายๆ

ไม่มีอะไรน่ากังวลอีกต่อไป เมื่อน้องๆเลือกให้จุฬาติวเตอร์เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการเตรียมสอบ BMAT จุฬาติวเตอร์ยินดีร่วมสานฝันการสอบเข้าแพทย์อินเตอร์ของน้องๆอย่างเต็มความสามารถ ด้วยแนวคิดที่เราเชื่อเสมอว่า Easy to be Expert.

 


BMAT ยื่นที่ไหนได้บ้าง

BMAT หรือ BioMedical Admission Test ยื่นได้หลากหลายมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหากเป็นในประเทศไทยนั้น เรามักจะเห็นการขอคะแนน BMAT ทั้งจากหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยและคณะที่มีการรับคะแนน BMAT มีดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยคณะหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตร์บัณฑิต
M.D., M.Eng program
(Biomedical Engineering)
คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนวมินทราธรราชคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโครงการร่วมระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
สหราชอาณาจักร
แพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
(หลักสูตรทวิภาษา)
แพทยศาสตร์บัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ)

 


วิธีสมัครสอบ BMAT ต้องทำอย่างไร

การสอบ BMAT จะมีทั้งหมด 3 รอบต่อปี ประกอบไปด้วยเดือนกันยายน (รอบ 1) เดือนพฤศจิกายน (รอบ 2)และเดือนกุมภาพันธ์ (รอบ 3) ในแต่ละประเทศอาจจะมีการจัดสอบในรอบเดือนอื่นเพิ่มเติมก็ได้ เช่น รอบเดือนพฤษภาคมหรือเดือนตุลาคม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีรอบสอบหลายรอบ แต่เราจะสามารถสอบได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

ผู้สอบสามารถสมัครสอบด้วยตนเองและทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ที่เว็บไซต์ www.metritests.com ซึ่งค่าสอบ BMAT นั้นอาจจะไม่เท่ากันทั้งหมดทั่วโลก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบที่สมัคร ขึ้นอยู่กับการโซนประเทศ และอาจจะขึ้นอยู่กับศูนย์สอบแต่ละศูนย์สอบจะกำหนดอัตราค่าสอบอีกด้วย เช่น กรณีผู้สมัครสอบในยุโรปรวมถึงประเทศอังกฤษ ค่าสอบจะเป็น £4 หรือ €69 แต่หากสอบนอกยุโรป ค่าสอบจะเป็น £83, €115 หรือ $123

แต่ในกรณีที่เป็นรอบสอบที่เปิดเพิ่มเฉพาะในประเทศนั้นๆ การสมัครสอบจะเป็นการติดต่อสมัครกับศูนย์สอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้จัดสอบโดยตรง เช่น British Council เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงค่าสอบก็จะเป็นไปตามที่ศูนย์สอบกำหนดด้วยเช่นกัน

 


สนามสอบ BMAT

สนามสอบ bmat
สนามสอบ bmat

แนะนำหนังสือสำหรับ เตรียมสอบ BMAT

ว่าที่คุณหมอต้องฟังทางนี้…น้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่า คณะทางด้านนี้โดยส่วนใหญ่จะต้องมีผลคะแนน BMAT หรือ Biomedical admissions test ใช้ในการยื่นด้วย ซึ่งข้อสอบ BMAT เป็นข้อสอบที่เราไม่สามารถสอบได้บ่อยๆ และยังมีเนื้อหาที่ต้องใช้สอบหลายส่วนมาก ๆ ด้วย ดังนั้น เราจึงมักเห็นน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมสอบวิชานี้ต้องอ่านหนังสือกันเยอะมาก

วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำหนังสือสำหรับการเตรียมสอบ BMAT ที่จะช่วยให้น้อง ๆ มีแนวทางในการเลือกอ่านหนังสือได้เหมาะกับตัวเราเองมากขึ้นค่า

เริ่มต้นกันที่เล่มแรก The Official Guide to the Biomedical Admission Test เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยสอบหรือไม่ค่อยมีพื้นฐานมากนัก เนื่องจากในเล่มนี้ ะมีการแสดงวิธีทำของคำถามให้ มี Tips สำหรับการทำข้อสอบในแต่ละส่วน มีการสรุปเนื้อหาให้ และที่สำคัญคือเป็นหนังสือ Official Guide จัดทำโดยทีมงานที่ออกข้อสอบเองค่ะ

book preparing for the bmat

เล่มต่อมา เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเน้นไปที่การทำโจทย์โดยเฉพาะ เราขอแนะนำ THE ULTIMATE BMAT GUIDE : 800 PRACTICE QUESTIONS หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมโจทย์ไว้เยอะถึงประมาณ 800 ข้อเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีข้อสอบเสมือนจริงให้ถึง 3 ชุดอีกด้วย เรียกได้ว่าทำข้อสอบกันให้จุใจไปเลย และที่สำคัญตอนที่ฝึกทำ อย่าลืมจับเวลาจริงด้วยนะคะ

book the ultimate bmat guide

มาถึงเล่มสุดท้าย ถ้าใครยังอยากทำโจทย์ให้เยอะขึ้นอีก เราขอแนะนำสองเล่มนี้เลยค่ะ BMAT PAST PAPER Work Solutions: Volumes 1&2 หนังสือเตรียมสอบสองเล่มนี้จะรวบรวมข้อสอบเก่ามาให้เราฝึกทำแบบเน้น ๆ เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานดีแล้ว โดยจะมีเฉลยละเอียดให้ทุกข้อ น้องคนไหนเป็นสายตะลุยโจทย์ต้องไม่พลาดค่ะ

book bmat past paper

และทั้งหมดนี้ก็คือหนังสือสำหรับการเตรียมสอบ BMAT ที่เราอยากแนะนำให้น้อง ๆ ที่กำลังจะสอบลองเตรียมตัว ซึ่งมีครบทั้งคนที่ชอบแบบอธิบายละเอียด และคนที่อยากเน้นทำโจทย์ สามารถเลือกในแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะ แต่หากใครที่ชอบให้มีคนคอยอธิบายหรือแนะนำแนวทางให้มากกว่า แนะนำให้เลือกเรียนคอร์สที่เน้นติวสอบ BMAT โดยเฉพาะซักคอร์ส นอกจากจะไม่ต้องอ่านหนังสือเองทั้งหมดแล้ว ยังประหยัดเวลาในการเตรียมตัวอีกด้วย หากน้อง ๆ คนไหนสนใจและยังไม่รู้ว่าจะเรียนคอร์ส BMAT ที่ไหนดี สามารถมาเตรียมตัวในคอร์ส BMAT ของจุฬาติวเตอร์ได้นะคะ คอร์สเรียนของเรานั้นมีสอนครบทุกพาร์ทในคอร์สเดียวเลยค่ะ

 


คำถามยอดฮิต BMAT

สามารถใช้เครื่องคำนวณในการสอบ BMAT ได้หรือไม่ ?

ผู้เข้าสอบไม่สามารถใช้เครื่องคำนวณในการสอบได้ แต่สามารถใช้ในการฝึกทำข้อสอบ ได้ จริงๆ แล้ว การสอบ BMAT ประเมินทักษะที่จำเป็นในการศึกษาระดับปริญญาตรี เช่น การแก้ปัญหา การทำความเข้าใจเหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลและการอนุมาน หากเข้าใจเรื่องต่างๆ อย่างถ่องแท้ การใช้เครื่องคิดเลขหรือไม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนัก แม้ว่าคำถามบางข้อจะเหมือนปัญหาทางคณิตศาสตร์ แต่สามารถประมาณการได้

จะเตรียมตัวสำหรับการสอบ BMAT อย่างไร ?

ผู้เข้าสอบสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ BMAT จากแหล่งข้อมูลมากมาย สิ่งแรกที่ต้องทำคือตรวจสอบสิ่งที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจ จากนั้นวางแผนสำหรับทบทวนหรือฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง หลังจากนั้นสามารถดาวน์โหลดข้อสอบเก่าได้จากเว็บไซต์ของ BMAT ต้องดูทั้งในส่วนที่เป็นคำตอบและคำอธิบาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือฝึกทำข้อสอบเก่าแบบจับเวลาตามการสอบจริง

ผลสอบ BMAT มีอายุนานเท่าใด ?

การสอบ BMAT เป็นการสอบสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสาขาการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และทันตแพทยศาสตร์ ผลสอบ BMAT มักจะออก 3-4 สัปดาห์หลังจากการสอบ ผลสอบของ BMAT จะใช้ได้เฉพาะในปีที่สอบเท่านั้น หากมีการเว้นการศึกษาหรือต้องการที่จะสมัครใหม่ในปีถัดไป ผู้เข้าสอบจะต้องทำการทดสอบซ้ำในรอบการรับสมัครเดียวกัน

ข้อสอบ BMAT มีคำถามกี่ข้อ ?

สำหรับการสอบ BMAT ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 35 คำถาม ส่วนที่ 2 เป็นคำถามแบบปรนัย 27 คำถาม ส่วนที่ 3 จะมีบทความให้เลือก 4 บทความซึ่งอาจจะเป็นคำพูดสั้น ๆ หรือข้อความ บทความอาจจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แต่ก็ไม่บ่อยนัก ผู้เข้าสอบจะต้องเลือกตอบคำถามเดียวเท่านั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นให้กระชับและชัดเจน

คะแนนเฉลี่ยของการสอบ BMAT อยู่ที่เท่าไร ?

การสอบ BMAT แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ความถนัดและทักษะ (ส่วนที่ 1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (ส่วนที่ 2) และการใช้ภาษาเขียน (ส่วนที่ 3) คะแนนเฉลี่ยสำหรับส่วนที่ 1 และ 2 มักจะอยู่ที่ประมาณ 5 สำหรับส่วนที่ 3 การให้คะแนนส่วนเรียงความจะแยกเป็นคะแนนสำหรับคุณภาพของเนื้อหาและคุณภาพของภาษาอังกฤษ กราฟการแจกแจงในปี 2019 แสดงคะแนนเฉลี่ยที่ 3A


Downlaod BMAT past papers (แนวข้อสอบ BMAT)

Download ข้อสอบ BMAT พร้อมเฉลย 10 ปี
Download ข้อสอบ BMAT พร้อมเฉลย 10 ปี

The Insider is Guide to The BMAT Exam
https://goo.gl/jvxFsd

BMAT Past Papers 1
https://goo.gl/476qBY

BMAT Past Papers 2
https://goo.gl/6NnJZK

BMAT Past Papers 3
https://goo.gl/BQSyba

BMAT Past Papers 4
https://goo.gl/j8TJT6

Tags: BMAT IMAT TSA ข้อสอบ BMAT ข้อสอบ IMAT ข้อสอบ TSA อ่านต่อ