BMAT เป็น ข้อสอบเข้าแพทย์อินเตอร์ ปีหนึ่งมี ตารางสอบ 3 รอบ ค่าสอบ อยู่ 6950฿ สามารถสมัครสอบ capwise.net สำหรับอายุคะแนนมีอายุ 1 ปี
084-942-4261

BMAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง ค่าสอบเท่าไร

การสอบ BMAT คือ? สอบอะไร? ค่าสอบ? สอบเมื่อไร?ทุกเรื่องที่น้องๆ กำลังจะสอบต้องรู้ ห้ามพลาด โดยเฉพาะคะแนนที่ควรได้ สำหรับการสอบติด หมอ อินเตอร์ เพราะในนี้ได้รวบรวมคะแนนเฉลี่ย คณะแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ยอดฮิต ว่าควรได้คะแนนเท่าไร พร้อมทั้งอัพเดท ข้อมูลตารางสอบ มาไว้ที่นี้

 

การสอบ BMAT คืออะไร?

BioMedical Admissions Test หรือ BMAT คือ ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขา แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสอบโดย Cambridge Assessment ทั้งนี้ คะแนน บีแมท จำเป็นสำหรับใช้ยื่นเข้ามหาลัยหลักสูตรอินเตอร์ และหลักสูตรไทย ในระบบ TCAS รอบ Portfolio โดยไม่ต้องสอบของ กสพท (แพทย์ หลักสูตรไทย สามารถใช้คะแนน BMAT หรือ กสพท ก็ได้)

BMAT
BMAT

BMAT สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ BMAT จะมี 3 Part ด้วยกัน คือ Part 1 .Thinking skills Part 2. Scientific Knowledge and Applications ในข้อสอบส่วนนี้ จะเป็นเนื้อหาวิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เป็นส่วนที่น้องๆ หลายคนมักบอกว่าง่ายที่สุด ใน 3 พาร์ททั้งหมด เพราะฉนั้น น้องควรต้องเก็บคะแนนในส่วนที่ 2 ให้ได้ และ Part 3.Writing Task เป็นส่วนที่ยากที่สุดของข้อสอบ คร่าวนี้ลองมาดูแบบเจาะลึกในแต่พาร์ทกันว่ามี รายละเอียดอย่างไรบ้าง

BMAT Part 1 Thinking skills ( ความถนัด และทักษะ 60 นาที)

พาร์ทนี้ข้อสอบจะเป็นแนว problem solving (หรือที่เรียกกันว่า Aptitude) จำนวน 16 ข้อ และ ข้อสอบแนว critical thinking (หรือที่เรียกกันว่า Critical analysis) จำนวน 16 ข้อ รวมทั้งหมด ข้อสอบพาร์ท Thinking skills มี 32 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 60 นาที

BMAT Part 2 Scientific Knowledge and Applications ( ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์  30 นาที ) 

พาร์ทนี้ข้อสอบจะเป็นส่วนเนื้อหาของวิชา Physics  Chemistry  Biology  และ  Math ข้อสอบปรนัย 27 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 30 นาที ,

ข้อสอบ Chemistry

ออกเรื่อง Atomic Structure , The Periodic Table , Metals , Chemical reactions , Formulae and equations , Quantitative chemistry , Group chemistry , Chemical bonding , structure and properties , Oxidation , reduction and redox , Energetics , Separation techniques , Chemical tests , Acids , bases and salts ,

Electrolysis , Rates of reaction , Kinetic , Particle theory , Carbon , Organic chemistry , Air and water ,

ข้อสอบ  Physics

ออกเรื่อง Electricity , Thermal physics , Matter , Magnetism , Mechanics , Radioactivity , Waves ,

ข้อสอบ Biology

ออกเรื่อง Cells , Inheritance , DNA , Movement across membranes , Cell division and sex determination , Gene technologies , Variation , Enzymes , Animal physiology , Ecosystems

ข้อสอบ Math

ออกเรื่อง Geometry , Algebra , Probability , Number , Word Problem , Statistic

BMAT section 3 Writing Task ( งานเขียน 30 นาที )

พาร์ทนี้จะเป็นการเขียนบรรยาย โดยข้อสอบจะให้เลือกตอบคำถาม 1 ข้อจาก 3 ข้อที่ ข้อสอบให้มา โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นการวัดความสามารถในการจัดการความคิดและสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อสอบในส่วนของ Thinking skills และ Scientific Knowledge and Applications จะมีคะแนนอยู่ที่ ข้อละ 1 คะแนน โดยคะแนนสอบของทั้งสอง 2 พาร์ท จะถูกนำมาคิดคำนวนรวมกันอยู่ระหว่าง 1 คะแนน (น้อยสุด) ถึง 9 คะแนน (สูงสุด) โดยส่วนมากแล้ว นักเรียนจะได้คะแนน อยู่ที่ 5-7 คะแนน

ข้อสอบ Writing Task จะมีผู้ตรวจ 2 ท่าน โดยจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) คะแนนคุณภาพเนื้อหา จะอยู่ที่ 0 – 5 คะแนน 2) คะแนนความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ คะแนนจะถูกคิดเป็น A , C , E

 

สมัครสอบ ผ่านหน้าเว็บไซต์ อย่างไร

 1. เข้าเว็บไซต์ www.capwise.net/pages/bmat
 2. “Sign Up” ด้วย E-mail และตั้งค่า Password และกดที่ “Register”
 3. กรอก Personal Info
 4. ผู้สมัครเลือกสถาบันที่จะสมัคร
 5. Access Arrangement สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการ
 6. เลือกสนามสอบ
 7. ชำระเงิน

 

วิธีสมัครสอบ โดยการกรอกแบบฟอร์ม อย่างไร

 1. Registration form หน้าแรก – เป็นกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ
 2. BRegistration form หน้าสอง – เลือกชื่อสถาบันที่ต้องการจะสมัครสอบ
 3. Registration form หน้าสาม – สำหรับกรณีที่ไม่มีชื่อสถาบันที่จะสอบในหน้าที่2 ผู้สมัครสอบ  สามารถระบุชื่อสถาบันสอบได้เลยในหน้าที่3
 4. Registration form หน้าสี่ – เป็นการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบ โดย ค่าสอบ จะอยู่ที่ 6,950 บาท (ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น)  กรณีสมัครเลิกกำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาท
 5. Registration form หน้าห้า – Data Protection และการยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครว่าเป็นความจริงหรือไม่

 

ดูวิธีสมัครสอบ แบบละเอียด https://www.chulatutor.com/สมัครสอบ-bmat/

 

ค่าสอบ เท่าไร

ค่าสอบ BMAT จะอยู่ที่ 6,950 บาท กรณีสมัครสอบล่าช้า จะมีค่าใช้จ่ายอีก 2,000 บาท

 


ตารางสอบ 2022 สอบเมื่อไหร่

ตารางสอบ BMAT Tests จะมีเปิดสอบ 3 รอบต่อปี แต่น้องจะมีโอกาสสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และ ยังน้องต้องดูรายละเอียดด้วยว่า คณะที่สนใจเข้านั้นใช้ ได้ประกาศว่าใช้คะแนนสอบของเดือนไหน เช่น จุฬาฯ คณะทันตะ  ใช้คะแนน รอบสอบ เดือนตุลาคม แสดงว่า แม้มีการจัดสอบหลายครั้ง แต่น้องมีโอกาสสอบเพียงแค่ 1 ครั้ง/ปี เท่านั้น สำหรับตารางสอบปีนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ตารางด้านล่าง

 

วันที่ รายละเอียด
1-29 กันยายน 2565 ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติ
4-11 ตุลาคม 2565 สถานที่สอบ  จะแจ้ง Confirm ใน email 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ
18 ตุลาคม 2565 วันสอบ
25 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบออนไลน์

 


BMAT คะแนนเต็มเท่าไหร่

คะแนนเต็ม 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  การคิดคะแนน จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1) Section 1 และ Section 2 กับ อีก ส่วนที่2) Sectionที่3  (น้องๆ สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อมูลด้านล่าง) สำหรับคะแนนที่สามารถใช้ยื่นเข้ามหาลัยได้ น้องควรได้คะแนน อยู่ที่ช่วง 10.6 – 15.3

ข้อมูลสถิติเก่าที่ สอบติด แพทย์ จุฬา คะแนนเฉลี่ย 15.5 , แพทย์ รามา คะแนนเฉลี่ย 14.7, แพทย์ มข. (MDX) คะแนนเฉลี่ย 9.8 , แพทย์ มข. (MDO2) คะแนนเฉลี่ย 9.5 , แพทย์-ทันตะ CICM คะแนนเฉลี่ย 11.3 , แพทย์ มศว คะแนนเฉลี่ย 12.6 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่คะแนนที่สอบของแต่ละปี ด้วย ข้อมูลูที่กล่าวมาเป็นสถิติของอดีต ส่วนการคิดคะแนนมีวิธีคิดังนี้

 • Section ที่ 1 และ 2  มีคะแนนเต็ม 9 โดย 1 = ต่ำสุด , 9 = สูงสุด น้องๆส่วนใหญ่จะได้คะแนนประมาณ 5 ซึ่งเป็นคะแนนระดับเฉลี่ย ในการสอบ น้องที่สามารถทำได้ 6 ถือว่าค่อนข้างสูง และน้อยคนมากที่่จะได้มากกว่า 7
 • Section ที่ 3 จะมีคะแนนสองแบบคือคะแนน 0-5 และคะแนนที่ระบุเป็น A, C, E โดยกรรมการที่ตรวจข้อสอบและให้คะแนนจะมีสองคน แต่ละคนจะให้คะแนนคนละ 2 แบบ คือให้ทั้งแบบตัวเลขและตัวอักษร จากนั้นจึงนำคะแนนดังกล่าวมาเฉลียออกมาเป็นหนึ่งคะแนนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น คนหนึ่งให้คะแนน 4C ส่วนอีกคนให้คะแนน 4A คะแนนเฉลี่ยที่สรุปได้คือ 4B นั่นเองค่ะ

 

หลักการคิดคะแนน Writing 

หลักการคิด คะแนน BMAT Writing คุณภาพของเนื้อหา Quality of Content จะให้คะแนนเป็นตัวเลข 0 – 5 (0=ต่ำสุด, 5=สูงสุด)

 • 1 คือ การเขียนเนื้อหาพอได้ แต่ตอบไม่ตรงประเด็น
 • 2 คือ การเขียนตรงประเด็นตามโจทย์ แต่ขาดใจความสำคัญที่ชัดเจน
 • 3 คือ การเขียนที่ตอบทุกแง่มุมของคำถาม มีการสร้างข้อโต้แย้งที่สมเหตุผล แต่มีข้อโต้แย้งทางแนวคิดที่ไม่เชื่อมโยงกัน
 • 4 คือ คำตอบที่มีการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ตอบตรงประเด็น มีการสร้างข้อโต้แย้งที่ดี การโต้แย้งแบบเป็นเหตุเป็นผล มีการจัดเรียงประโยคทีดี สอดคล้องกับโจทย์และเรื่องโต้แย้ง
 • 5 คือ คำตอบที่เยี่ยมที่สุด ชัดเจน ตรงประเด็นตามโจทย์ ไม่มีจุดบกพร่อง มีการเรียบเรียงประโยคแสดงแนวความคิดอย่างชัดเจน มีเหตุผล โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกียวข้องอย่างกว้างๆ และนำไปสู่การสังเคราะห์หรือข้อสรุปที่น่าสนใจ

หลักการคิดคะแนน Writing คุณภาพของการใช้ภาษาอังกฤษ Quality of English จะให้คะแนนเป็นตัวอักษร A, C, E (E=ต่ำสุด, A=สูงสุด)

 • Band A หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี โครงสร้างประโยคดี หลักไวยกรณ์ถูกต้อง เลือกใช้คำศัพท์ มีการสะกดคำได้ดี และมีเครื่องหมายวรรคตอน โดยรวมแล้วมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
 • Band C หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ โครงสร้างประโยคเรียบง่ายไม่คลุมเคลือ การใช้คำศัพท์ หลักไวยกรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม สมเหตุสมผล
 • Band E หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษที่คอนข้างอ่อน อ่านยาก โครงสร้างประโยคและหลักไวยกรณ์ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้คำศัพท์และสะกดคำนั้นไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน

 

ยื่นที่ไหนได้บ้าง

BMAT หรือ BioMedical Admission Test ยื่นได้หลากหลายมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหากเป็นในประเทศไทยนั้น เรามักจะเห็นการขอคะแนน ทั้งจากหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยและคณะที่มีการรับคะแนน มีดังต่อไปนี้

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรแกรม iBSc/MD
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะคณะแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์
 • ลาดกระบัง คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • มหาวิทยาลัยรังสิต นพ. แพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพทยศาสตร์บัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันทันตแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CICM และทันตแพทยศาสตร์

 

คะแนน bmat ควรได้เท่าไหร่
คะแนนเฉลี่ย ควรได้เท่าไหร่

 


 

สนามสอบ มีที่ไหนบ้าง

หน่วยงานที่จัด สนามสอบ BMAT Thailand จะมี 3 อยู่ 3 ที่คือ Capwise , CICM Thammasat University , British Council Bangkok โดยหน่วยงานที่จัดสอบจะมีสนามสอบให้กับน้องๆ ใน กรุงเทพ และตามต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ , ขอนแก่น , นครราชสีมา , สงขลา , ปทุมธานี , ภูเก็ต น้องสามารถดู ที่อยู่ที่จัดสอบได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

สนามสอบ bmat
สนามสอบ

เรียน BMAT

ติว BMAT

เตรียมสอบ BMAT แบบ ติว BMAT ตัวต่อตัว กับ รุ่นพี่ ที่มากประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญใน Section ของข้อสอบนั้นโดยตรง พร้อมทั้งนำ ข้อสอบ BMAT รอบล่าสุด มาติวให้กับน้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และคุ้นเคยกับข้อสอบ

น้องสามารถเลือก เรียน คอร์ส BMAT ตัวต่อตัวได้ที่ สถาบัน มาบุญครอง ชั้น4 มีห้องส่วนตัวให้ สามารถเลือกวันและเวลาเรียน หรือ จะ ติว BMAT ออนไลน์ ผ่านทาง Zoom กับ พี่ที่เชี่ยวชาญข้อสอบโดยตรง ที่จะนำ ตัวอย่างข้อสอบ BMAT ที่ออกรอบล่าสุด มาให้ติวให้กับน้องๆ

ติว BMAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม. 30 ชม. 40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน (ประหยัดถึง 25%) 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน (ประหยัดถึง 40%) 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

 • คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

 go to top