084-942-4261

BMAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ แนะนำ BMAT ศูนย์สอบ

การสอบ BMAT Test คือ สอบอะไร? ค่าสอบ? สอบเมื่อไร?ทุกเรื่องที่น้องๆ กำลังจะสอบต้องรู้ ห้ามพลาด โดยเฉพาะคะแนนที่ควรได้ สำหรับการสอบติด หมอ อินเตอร์ เพราะในนี้ได้รวบรวมคะแนนเฉลี่ย คณะแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ยอดฮิต ว่าควรได้คะแนนเท่าไร พร้อมทั้งอัพเดท ปฎิทินสอบ มาไว้ที่นี้

BMAT คืออะไร ?

BioMedical Admissions Test หรือ BMAT คือ ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขา แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสอบโดย Cambridge Assessment Admissions Testing ทั้งนี้ คะแนน บีแมท จำเป็นสำหรับใช้ยื่นเข้ามหาลัยหลักสูตรอินเตอร์ และหลักสูตรไทย ในระบบ TCAS รอบ Portfolio โดยไม่ต้องสอบของ กสพท (แพทย์ หลักสูตรไทย สามารถใช้คะแนน BMAT หรือ กสพท ก็ได้)

BMAT
BMAT คืออะไร

ข้อสอบ BMAT Test

ข้อสอบ จะมี 3 Part ด้วยกัน คือ Part 1 .Thinking skills Part 2. Scientific Knowledge and Applications ในข้อสอบส่วนนี้ จะเป็นเนื้อหาวิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เป็นส่วนที่น้องๆ หลายคนมักบอกว่าง่ายที่สุด ใน 3 พาร์ททั้งหมด เพราะฉนั้น น้องควรต้องเก็บคะแนนในส่วนที่ 2 ให้ได้ และ Part 3.Writing Task เป็นส่วนที่ยากที่สุดของข้อสอบ คร่าวนี้ลองมาดูแบบเจาะลึกในแต่พาร์ทกันว่ามี รายละเอียดอย่างไรบ้าง

BMAT Part 1 Thinking skills ( ความถนัด และทักษะ 60 นาที)

พาร์ทนี้ข้อสอบจะเป็นแนว problem solving (หรือที่เรียกกันว่า Aptitude) จำนวน 16 ข้อ และ ข้อสอบแนว critical thinking (หรือที่เรียกกันว่า Critical analysis) จำนวน 16 ข้อ รวมทั้งหมด ข้อสอบพาร์ท Thinking skills มี 32 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 60 นาที

BMAT Part 2 Scientific Knowledge and Applications ( ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที )

พาร์ทนี้ข้อสอบจะเป็นส่วนเนื้อหาของวิชา Physics Chemistry Biology และ Math ข้อสอบปรนัย 27 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 30 นาที

สอบ BMAT Chemistry

Question : ออกเรื่อง Atomic Structure , The Periodic Table , Metals , Chemical reactions , Formulae and equations , functional groups , Chemical bonding , structure and properties , Oxidation , reduction and redox , Energetics , Separation techniques , Chemical tests , Acids , bases and salts , เคมีวิเคราะห์ , Electrolysis , Rates of reaction , Kinetic , Particle theory , Carbon , Air and water , เคมีอินทรีย์

สอบ BMAT Physics

ออกเรื่อง Electricity , Thermal physics , Matter , Magnetism , Mechanics , Radioactivity , Waves

สอบ BMAT Biology

ออกเรื่อง Biomedical Science , Cells , Inheritance , DNA , Movement across membranes , Cell division and sex determination , Gene technologies , Variation , Enzymes , Animal physiology , Ecosystems

สอบ BMAT Math

ออกเรื่อง Geometry , Algebra , Probability , Number , Word Problem , Statistic

BMAT section 3 Writing Task ( งานเขียน 30 นาที )

พาร์ทนี้จะเป็นการเขียนบรรยาย โดยข้อสอบจะให้เลือกตอบคำถาม 1 ข้อจาก 3 ข้อที่ ข้อสอบให้มา โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นการวัดความสามารถในการจัดการความคิดและสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อสอบในส่วนของ Thinking skills และ Scientific Knowledge and Applications จะมีคะแนนอยู่ที่ ข้อละ 1 คะแนน โดยคะแนนสอบของทั้งสอง 2 พาร์ท จะถูกนำมาคิดคำนวนรวมกันอยู่ระหว่าง 1 คะแนน (น้อยสุด) ถึง 9 คะแนน (สูงสุด) โดยส่วนมากแล้ว นักเรียนจะได้คะแนน อยู่ที่ 5-7 คะแนน

ข้อสอบ Writing Task จะมีผู้ตรวจ 2 ท่าน โดยจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) คะแนนคุณภาพเนื้อหา จะอยู่ที่ 0 – 5 คะแนน 2) คะแนนความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ คะแนนจะถูกคิดเป็น A , C , E

สมัครสอบ BMAT Test

 1. เข้าเว็บไซต์ capwise
 2. “Sign Up” ด้วย E-mail และตั้งค่า Password และกดที่ “Register”
 3. กรอก Personal Info
 4. ผู้สมัคร เลือกสถาบันที่จะสมัคร
 5. Access Arrangement สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการ
 6. เลือกสนามสอบ
 7. ชำระเงิน

 

สมัครโดยการกรอก BMAT Registration form (แบบฟอร์ม)

 1. หน้าแรก – เป็นกรอกข้อมูลส่วนตัว
 2. หน้าสอง – เลือกชื่อสถาบันที่ต้องการจะสอบ
 3. หน้าสาม – สำหรับกรณีที่ไม่มีชื่อสถาบันที่จะสอบในหน้าที่2 ผู้สมัคร สามารถระบุชื่อสถาบันสอบได้เลยในหน้าที่3
 4. หน้าสี่ – เป็นการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบ โดย ค่าสอบ จะอยู่ที่ 6,950 บาท (ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น) กรณีสมัครเลย กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาท
 5. หน้าห้า – Data Protection และการยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครว่าเป็นความจริงหรือไม่

 

ดูวิธีสมัคร สมัครสอบ BMAT แบบละเอียด

 

ค่าสอบ BMAT Test จะอยู่ที่ 6,950 บาท กรณีสมัครล่าช้า จะมีค่าใช้จ่ายอีก 2,000 บาท

ตารางสอบ BMAT 65

ตารางสอบ BMAT จะมีเปิดสอบ 3 รอบต่อปี แต่น้องจะมีโอกาสสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และ น้องต้องดูรายละเอียดด้วยว่า คณะที่สนใจเข้านั้นใช้ ได้ประกาศว่าใช้คะแนนสอบของเดือนไหน เช่น จุฬาฯ คณะทันตะ ใช้คะแนน รอบสอบ เดือนตุลาคม แสดงว่า แม้มีการจัดสอบหลายครั้ง แต่น้องมีโอกาสสอบเพียงแค่ 1 ครั้ง/ปี เท่านั้น

 

วันที่รายละเอียด
1-29 กันยายน 2565ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติ
4-11 ตุลาคม 2565สถานที่สอบ จะแจ้ง Confirm ใน email 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ
18 ตุลาคม 2565วันสอบ
25 พฤศจิกายน 2565ประกาศผลสอบออนไลน์

 

BMAT คะแนนเต็มเท่าไหร่

คะแนนเต็ม 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การคิดคะแนน จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่1) Section 1 และ Section 2

ส่วนที่2) Sectionที่3 สำหรับคะแนนที่สามารถใช้ยื่นเข้ามหาลัยได้ น้องควรได้คะแนน อยู่ที่ช่วง 10.6 – 15.3

ข้อมูล BMAT Results สถิติเก่าที่ สอบติด แพทย์ จุฬา คะแนนเฉลี่ย 15.5 , แพทย์ รามา คะแนนเฉลี่ย 14.7, แพทย์ มข. (MDX) คะแนนเฉลี่ย 9.8 , แพทย์ มข. (MDO2) คะแนนเฉลี่ย 9.5 , แพทย์-ทันตะ CICM คะแนนเฉลี่ย 11.3 , แพทย์ มศว คะแนนเฉลี่ย 12.6 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่คะแนนที่สอบของแต่ละปี ด้วย ข้อมูลูที่กล่าวมาเป็นสถิติของอดีต ส่วนการคิดคะแนนมีวิธีคิดังนี้

BMAT Section 1 และ Section 2 มีคะแนนเต็ม 9 โดย 1 = ต่ำสุด , 9 = สูงสุด น้องๆส่วนใหญ่จะได้คะแนนประมาณ 5 ซึ่งเป็นคะแนนระดับเฉลี่ย ในการสอบ น้องที่สามารถทำได้ 6 ถือว่าค่อนข้างสูง และน้อยคนมากที่่จะได้มากกว่า 7

BMAT Section 3 จะมีคะแนนสองแบบคือคะแนน 0-5 และคะแนนที่ระบุเป็น A, C, E โดยกรรมการที่ตรวจข้อสอบและให้คะแนนจะมีสองคน แต่ละคนจะให้คะแนนคนละ 2 แบบ คือให้ทั้งแบบตัวเลขและตัวอักษร จากนั้นจึงนำคะแนนดังกล่าวมาเฉลียออกมาเป็นหนึ่งคะแนนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น คนหนึ่งให้คะแนน 4C ส่วนอีกคนให้คะแนน 4A คะแนนเฉลี่ยที่สรุปได้คือ 4B นั่นเองค่ะ

หลักการคิดคะแนน BMAT Writing

หลักการคิด คะแนน Writing คุณภาพของเนื้อหา Quality of Content จะให้คะแนนเป็นตัวเลข 0 – 5 (0=ต่ำสุด, 5=สูงสุด)

1 คือ การเขียนเนื้อหาพอได้ แต่ตอบไม่ตรงประเด็น

2 คือ การเขียนตรงประเด็นตามโจทย์ แต่ขาดใจความสำคัญที่ชัดเจน

3 คือ การเขียนที่ตอบทุกแง่มุมของคำถาม มีการสร้างข้อโต้แย้งที่สมเหตุผล แต่มีข้อโต้แย้งทางแนวคิดที่ไม่เชื่อมโยงกัน

4 คือ คำตอบที่มีการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ตอบตรงประเด็น มีการสร้างข้อโต้แย้งที่ดี การโต้แย้งแบบเป็นเหตุเป็นผล มีการจัดเรียงประโยคทีดี สอดคล้องกับโจทย์และเรื่องโต้แย้ง

5 คือ คำตอบที่เยี่ยมที่สุด ชัดเจน ตรงประเด็นตามโจทย์ ไม่มีจุดบกพร่อง มีการเรียบเรียงประโยคแสดงแนวความคิดอย่างชัดเจน มีเหตุผล โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกียวข้องอย่างกว้างๆ และนำไปสู่การสังเคราะห์หรือข้อสรุปที่น่าสนใจ

หลักการคิดคะแนน Writing คุณภาพของการใช้ภาษาอังกฤษ Quality of English จะให้คะแนนเป็นตัวอักษร A, C, E (E=ต่ำสุด, A=สูงสุด)

Band A หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี โครงสร้างประโยคดี หลักไวยกรณ์ถูกต้อง เลือกใช้คำศัพท์ มีการสะกดคำได้ดี และมีเครื่องหมายวรรคตอน โดยรวมแล้วมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

Band C หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ โครงสร้างประโยคเรียบง่ายไม่คลุมเคลือ การใช้คำศัพท์ หลักไวยกรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม สมเหตุสมผล

Band E หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษที่คอนข้างอ่อน อ่านยาก โครงสร้างประโยคและหลักไวยกรณ์ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้คำศัพท์และสะกดคำนั้นไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน

การสอบ BMAT ยื่นที่ไหนได้บ้าง

BMAT Score ยื่นได้หลากหลายมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหากเป็นในประเทศไทยนั้น เรามักจะเห็นการขอคะแนน ทั้งจากหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยและคณะที่มีการรับคะแนน มีดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรแกรม iBSc/MD

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์

ลาดกระบัง คณะทันตแพทยศาสตร์

ลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยรังสิต นพ. แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพทยศาสตร์บัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CICM และทันตแพทยศาสตร์

สถิติ คะแนน BMAT
สถิติ คะแนน BMAT

ศูนย์สอบ BMAT Test

หน่วยงานที่จัด สนามสอบ BMAT Thailand จะมี 3 อยู่ 3 ที่คือ Capwise , CICM Thammasat University , British Council Bangkok โดยหน่วยงานที่จัดสอบจะมีสนามสอบให้กับน้องๆ ใน กรุงเทพ และตามต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ , ขอนแก่น , นครราชสีมา , สงขลา , ปทุมธานี , ภูเก็ต

สนามสอบ BMAT
สนามสอบ BMAT
ติว BMAT

ติว BMAT

เตรียมสอบ BMAT Preparation แบบ ติว BMAT ตัวต่อตัว กับ รุ่นพี่ ที่มากประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญใน Section ของข้อสอบนั้นโดยตรง พร้อมทั้งนำ past papers มาติวให้กับน้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และคุ้นเคยกับข้อสอบ

น้องสามารถเลือก เรียน คอร์ส BMAT ตัวต่อตัวได้ที่ สถาบัน มาบุญครอง ชั้น4 มีห้องส่วนตัวให้ สามารถเลือกวันและเวลาเรียน หรือ จะ ติวออนไลน์ ผ่านทาง Zoom กับ พี่ที่เชี่ยวชาญข้อสอบโดยตรง ที่จะนำ ตัวอย่าง ข้อสอบ รอบล่าสุด มาให้ติวให้กับน้องๆ

 

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน (ประหยัดถึง 25%)33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน (ประหยัดถึง 40%)39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
  แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

 go to top