GRE là gì? Điểm GRE như thế nào?

GRE

GRE là gì?

GRE có tên gọi đầy đủ là Graduate Record Examination, là đề thi dành cho những đối tượng có nhu học chương trình học sau đại học, được chia theo: Thứ nhất là hình thức thi chung (GRE General Test), đa phần chúng ta đều đã được nghe các chương trình học khác nhau trong chương trình giáo dục sau đại học bao gồm cả chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Luật của đều chấp nhận kết quả này khá phổ biến; Dạng thứ 2 là thi môn chuyên (GRE Subject Test), đề thi này sẽ dành cho chương trình học yêu cầu thí sinh dự thi phải hiểu biết về kiến thức chuyên ngành bao gồm: (Biology), Hoá học (Chemistry), Văn học tiếng ANH (Literature in English), Toán học (Mathematics), Vật lý (Physics) và Tâm lý học (Psychology). Do học chương trình học sau đại học ở một vài khoa của các trường đại học đều yêu cầu chắc chắn rằng thí sinh dự thi phải có đầy đủ kiến thức cơ bản nên GRE Subject Test đã trở thành hình thức đánh giá chuyên môn.

 

GRE General Test hoặc thi GRE chung được chia thành 2 dạng thi cơ bản như sau:

1. Computer-Delivered Test là làm bài thi GRE trên máy tính của hội đồng tổ chức thi, thi ở hình thức này được thiết kế thông minh: Có thể bỏ qua hoặc quay lại làm bài hoặc có thể chỉnh sửa câu mà mình đã làm trong phần đó (khi đã qua phần thì sẽ không thể quay lại chỉnh sửa được nữa), hình thức thi này có lẽ sẽ giúp giảm áp lực làm bài thi. Thời gian làm đề thi GRE Theo hình thức Computer-Delivered Test tổng cộng là 3 tiếng 45 phút trong đó có khoảng 10 phút để nghỉ giải lao, đề thi bao gồm các phần như sau:

– Analytical Writing là phần thi đánh giá kĩ năng viết, có tổng cộng là 2 câu, 1 bài viết phân tích các vấn đề khác nhau và 1 bài viết thể hiện ý kiến, lý do, thời gian làm bài là 30 phút.

– Verbal Reasoning phần này đươcj chia thành 2 phần chính, thời gian là bài mỗi phần là 30 phút, mỗi phần đều có 20 câu, đề thi sẽ đánh giá các kĩ năng: Phân tích dữ liệu, khả năng chọn từ hoặc cụm từ để điền vào câu hoặc đoạn văn được hoàn chỉnh nhất cũng có thể yêu cầu thêm về kiến thức ngữ pháp, từ vựng, hiểu cách chọn cụm từ cho sẵn, chúng ta sẽ gặp những câu hỏi tương tự đề thi: Reading Comprehension, Text Completion và Sentence Equivalence.

– Quantitative Reasoning phần này được chia thành 2 phần chính, thời gian làm bài mỗi phần là 35 phút, có tổng cộng là 20 câu, nội dung bao gồm: Số học, Đại số, Hình học, phân tích dữ liệu về thống kê, giải thích dữ liện trong bảng, biểu đồ, biểu đồ khác nhau.

– Unscored¹ và Research² là phần không quy ra điểm mà là phần được dùng để phân tích, nghiên cứu đặc điểm của đề thi.

2. Paper-Delivered Test là thi GRE, làm bài thi trên giấy tại hội đồng tổ chức thi. Hình thức thi này được chia thành các phần giống như hình thức thi Computer-Delivered Test, có thể có một vài điểm khác nhau như sau:

– Analytical Writing là phần thi đánh giá kĩ năng viết, có tổng cộng 2 phần: 1 câu Viết phân tích các vấn đề khác nhau; 1 câu viết thể hiện ý kiến, lý do, thới giàn làm bài mỗi phần là 30 phút.

– Verbal Reasoning phần này sẽ được chia thành 2 phần chính, thời gian làm bài mỗi phần là 35 phút, mỗi phần có 25 câu, đề thi đánh giá các kĩ năng: đọc phân tích thông tin, khả năng chọn từ hoặc cụm từ để câu hoặc đoạn văn có ý nghĩa hoàn chỉnh nhất, có thể sẽ yêu cầu kiến thức ngữ pháp, từ vựng và hiểu cách chọn các cụm từ cho sẵn, chúng ta sẽ thấy đặc điểm câu hỏi như thế này trong đề thi: Reading Comprehension, Text Completion và Sentence Equivalence

– Quantitative Reasoning phần này sẽ được chia thành 2 phần chính, thời gian làm bài mỗi phần là 40 phút, mỗi phần có tổng cộng là 25 câu, nội dung câu hỏi bao gồm: Số học, đại số, hình học, phân tích dữ liệu (thống kê cơ bản, giải thích dữ liệu trong các bảng, đồ thị, biểu đồ khác nhau, v.v.)

Có thể thấy rằng GRE theo hình thức Paper-Delivered Test khác với Computer-Delivered Test ở các phần trong đề thi mặc dù có thể giống nhau về số lượng câu hỏi, thời gian làm bài như nhau. Ngoài ra GRE theo hình thức Paper-Delivered Test sẽ không có phần Unscored¹ và Research².

 

Khi nào có lịch thi GRE và có thể thi ở đâu nhiều?

GRE có hơn 1,000 hội đồng tổ chức thi tại 160 Quốc gia trên toàn Thế giới. Lịch thi GRE theo hình thức Computer-Delivered Test sẽ tổ chức đăng ký thi hàng tháng còn lịch thi GRE theo hình thức Paper-Delivered Test sẽ có khoảng 3 lần trong năm và sẽ tổ chức thi tại những nơi không có hình thức thi Computer-Delivered Test.

Có thể xem thêm thông tin về địa điểm thi GRE tại mỗi Quốc gia thông quan website: https://www.ets.org/gre/revised_general/register/centers_dates/

 

Điểm GRE như thế nào?

Kết quả thi GRE có hiệu lực 5 năm, mỗi lần thi sẽ cách nhau 21 ngay không được thi quá 5 lần/ năm, hệ thống điểm ở mỗi dạng thi sẽ khau nhau:

1. Thi GRE hình thức chung (GRE General Test) sẽ chia thành các phần: Verbal Reasoning điểm trung bình khoảng 130 – 170 điểm; Quantitative Reasoning điểm trung bình khoảng 130 – 170 điểm; Analytical Writing điểm trung bình khoảng 0-6 điểm. Nếu như có phần không tính điểm sẽ hiển thị là “NS”

Sau khi thi Computer-Delivered Test xong thì chúng ta có thể chọn xem điểm hoặc huỷ điểm thi. Nếu như chọn xem điểm thì chúng ta có thể xem điểm thi chính thức phần: Verbal Reasoning và Quantitative Reasoning trước, còn phần Analytical Writing sẽ chưa có thể xem vì cần phải tiến hành chấm điểm. Sau khi thi xong chỉ có thể xem điểm thi ngay tại hội đồng tổ chức thi và sẽ nhận được kết quả thi chính thức khoảng 10 – 15 ngày sau khi thi xong. Điểm thi sẽ hiển thị trên hệ thống mà mình điền thông tin đăng ký thi hoăkc nếu như muốn được nhận giấy chứng nhận kết quả thì cũng có thể điền thông tin trong hệ thống, có thể xem thêm thông tin chi tiết tại link sau: https://www.ets.org/gre/subject/scores/get

Nếu như thi theo hình thức Paper-Delivered Test thì sẽ không thể xem điểm chính thức ngay. Phải chờ khoảng 5 tuần sau khi thi sẽ có thể kiểm tra kết quả thông qua hệ thông online.

2. Thi GRE chuyên môn (GRE Subject Test) mỗi môn sẽ có điểm trung bình 200 – 900 điểm. Nhưng môn Sinh học và môn Tâm lý học sẽ có điểm riêng lẻ của từng phần nhỏ trung bình khoảng 20-99 điểm. Sau khi thi xong khoảng 5 tuần, thí sinh sẽ nhận được email thông báo từ ETS có thể xem điểm thi chính thức trên hệ thống online. Nếu như muốn nhận được giấy chứng nhận kết quả thì cũng có thể điền thông tin vào hệ thống.

 

Phí thi GRE khoảng bao nhiêu?

Thi GRE hình thức chung (GRE General Test) ở mỗi Quốc gia sẽ khác nhau:

– Australia: $230
– Trung Quốc: $231.30
– Nigeria $220
– Thổ Nhĩ Kỳ $255
– Các Quốc gia khác trên thế giới: $205

Đối với hình thức thi GRE chuyên môn (GRE Subject Test) sẽ có phí thi chung: $150

 

Đăng ký thi GRE được tiến hành như thế nào?

Đăng ký thi GRE sẽ được tiến hành đăng ký thông qua hệ thống online và thanh toán phí thi qua thẻ tín dụng, có thể điền thông tin đăng ký tại website: https://www.ets.org/gre/revised_general/register/

 

Tags: