fbpx

วิเคราะห์ คะแนน TOEIC ในแต่ละช่วงของคะแนน

Stop thinking TOEIC is hard. Our course is completely designed to make you much more ready to do the test .

Here at Chulatutor, you won’t miss both exam guidelines and top tricks to win TOEIC. Finish the course then follow your goal!

Stop worrying about those grammatical problems even you stay away from them for so long. Our course comes with tips and tricks and will help you easily win the TOEIC test. Join us now!

TOEIC score กับการใช้จริง

TOEIC score กับการใช้งานจริง

สำหรับผู้ที่สนใจ สอบ TOEIC ( Test of English for International Communication )  อยู่ทางอาจารย์อยากจะให้คำนึงถึงเกณฑ์คะแนน TOEIC ที่แต่ละบริษัท ต้องการด้วยเพราะเพราะเงื่อนไขคะแนนดังกล่าว คือความคาดหวังที่บริษัทเหล่านั้น คาดหวังว่าหาก คุณสามารถ สอบ TOEIC ได้คะแนนเท่านี้…… คุณควรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับไหน เพราะฉะนั้นผู้สนใจสอบ TOEIC ทุกท่านไม่ควรมุ่งแต่คะแนน toeic ที่ต้องการจนลืม จุดประสงค์ที่แท้จริงคือ การพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้งานจริงๆ การได้คะแนน TOEIC ให้ผ่านเกณฑ์ 700 ไม่ใช่เรื่องยากเพราะส่วนมากข้อสอบ TOEIC จะออกในแนวแพทเทิร์น เดิมซ้ำๆ ตลอด แค่ผู้ที่กำลังจะสอบมีคนคอย ” สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ+กับดักข้อสอบ TOEIC ที่ชอบหลอก ” ให้ การได้คะแนน TOEICมากกว่า 700 ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่การนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาพัฒนา ไม่สามารถที่จะเป็นได้เพียงชั่วเวลาระยะอันสั้น ทางอาจารย์จึงหวังว่าผู้ที่กำลังจะสอบหรือนักเรียนของสถาบัน ทุกคนอย่าลืมจุดประสงค์ที่แท้จริงของการสอบ TOEIC นะแล้วตารางด้านล่างอาจารย์ได้ทำสรุปให้ดู คร่าวๆ ว่าหากบริษัทที่กำลังสนใจต้องการคะแนน TOEIC เท่านี้ผู้ที่สนใจสมัครทำงาน ควรมีทักษะการใช้ภาษา

TOEIC CAN-DO LEVEL
TOEIC scores
905-990Professional Proficiency
785-900Advanced Working Proficiency
605-780Basic Working Proficiency
405-600Intermediate
255-400Elementary
10-250Novice

 

TOEIC Part 1 : Listening Section
TOEIC listening ScoreListeningSpeaking
455-495Can: – understand mother-tongue
speakers of English in meetings
– function in all of the situations
described below whether professional or
social, concerning
Can: – conduct meetings with mothertongue
speakers of English
– perform all of the below with a greater
degree of ease…
395-450Can: – understand most work related
situations
– Understand most speakers of
English in international meetings
– Function in all of the situations
described below but with a greater
degree of facility and accuracy
Can: – satisfy most work requirements
– conduct a job interview in own area
of expertise
– sustain fluency, accuracy and
appropriate register in known
situations
305-390Can understand:
– explanations of work problems
– requests for products on phone
– discussions of current events by
mother-tongue speakers of English
– headline news on radio
Can: – adapt language use for different
audiences in most cases
– Make short (30 minute) formal
presentations if prepared
– Discuss topics of general interest
using non-elaborate structures
205-300Can understand:
– explanations related to routine work
tasks in one to one situations
– some travel announcements
– limited social conversations
Can: – describe own job responsibilities
and academic background
– discuss past and future projects
– make travel arrangements over the
phone
130-200Can:
– understand simple exchanges in
everyday professional or personal
life with a person used to speaking
with non mother-tongue speakers
– take simple phone messages
Can: – produce simple if hesitant
language adequate for elementary
functions with patient listeners:
introductions, directions, requesting
information, ordering food…
05-125Can:
– understand adequately for
immediate survival needs,
directions, prices…
– comprehend simple questions in
social situations
Can: – name objects, colors, clothes,
people, days, months, dates, and give the
time
– only reproduce formulaic language
telegraphic style

 

TOEIC part 2: Reading Section
TOEIC reading ScoreReadingWriting
455-495Can: – read adequately for most
professional needs
– read highly technical manuals
in own area
– read all of the below…
Can: – write effectively, both
formally and informally; however,
work for publication will still
require review
– produce the documents described
below without undue difficulty
395-450Can: – read most types of documents
with varying degrees of ease
– read even highly-technical
subjects with little use of
dictionary
– experience difficulties with
sophisticated menus, novels…
Can: – write an employment
application
– write a letter of complaint
– – write the documents below
with increasing degrees of
accuracy and ease
305-390Can: – read with only the occasional
use of a dictionary:
– technical manuals
– many news articles
– popular novels
– identify inconsistencies in points of
view
Can: – write with some effort:
– letters to potential clients
– 5 page formal reports
– summaries of meetings
– job application letters
205-300Can: – understand basic technical
manuals for beginners
– use a dictionary to understand
more highly technical
documents
– read agenda for a meeting
Can: – write with some difficulty:
– short memos
– letters of complaint
– descriptions of processes
– fill out simple application forms
130-200Can: – use a directory
– understand simple instructions
– read simple, standardized
business correspondence
Can: – write short notes, directions
and lists with difficulty
– not fill out forms, write detailed
memos, letters or reports
05-125Can: – understand add words e.g.
shop names
– read simple memos and menus,
train or bus schedules, traffic
signes…
Can: – write add words, formulaic
language
– not write creative sentences

 

Tags: อ่านต่อ