Tutor Peach chulatutor

Tutor Peach Chulatutor

Educations​

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Further information

ชนะรางวัล MGA award จากการแข่งขันการพัฒนา prototype จากเทคโนโลยีดาวเทียมระดับ Asia (Rapid Prototype Development challenge)

สอนภาคปฎิบัตินักศึกษาปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวิชา Remote Sensing เรื่องการใช้งานและประมวลผลข้อมูลจาก Laser scanner

Skills​

A-Level Math
A-Level Physics
CU-ATS
Math
Physics
TBAT
SAT Math
GED Math
Scroll to Top