ครูพี่ออมสิน จุฬาติวเตอร์

ครูพี่ออมสิน จุฬาติวเตอร์

Education

Bachelor of Engineering , Chulalongkorn University

Further information

– สอน Statistics นักศึกษาปริญญาโทจาก University College London

– สอน General Physics 1 และ 2 นักศึกษาปริญญาตรีจากวิศวะจุฬาฯทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ

– สอน General Chemistry, General Biology นักศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาจุฬาฯ

– สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ม.4, 5, 6 นักเรียนเตรียมอุดมฯ

– สอนตะลุยโจทย์ TPAT1, TPAT2, TPAT3, 9 วิชาสามัญ, A-level, TGAT, TPAT นักเรียนเตรียมอุดมฯ

– สอน AP Precalculus, AP Chemistry, AP Biology นักเรียน KMIDS

– สอน CU-AAT, CU-ATS นักเรียนสาธิตประสานมิตร

– สอนฟิสิกส์ ม.4 นักเรียน The Essence School

– สอนเคมี ม.4 นักเรียนศึกษานารี

– สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ป.4, 5 นักเรียนราชินี

– สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ป.4, 5 นักเรียนเซนต์คาเบียล

– สอนติวสอบเข้า ม.1 สาธิตปทุมวัน นักเรียนราชินี

– สอนติวสอบเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันและสวนกุหลาบ นักเรียนเซนต์คาเบียล

Skills​

Calculus
General Physics
General Chemistry
General Biology
Statistics
AP Pre Calculus
AP Calculus AB
AP Calculus BC
MCAT
AP Physics
AP Chemistry
AP Biology
AP Statistics
IB Maths
IB Further Maths
IB Physics
IB Chemistry
IB Biology
A-level Maths
A-level Maths Further
A-level Physics
TPAT
Scroll to Top