ครูพี่หลิน จุฬาติวเตอร์

ครูพี่หลิน จุฬาติวเตอร์

Education

Bachelor of Engineering , Chulalongkorn University

Further information

– สอน General Physics 1 และ 2 นักศึกษาปริญญาตรีจากวิศวะจุฬาฯ หลักสูตรไทย

– สอนตะลุยโจทย์ TPAT1, TPAT2, TPAT3

– สอนตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ

– สอนตะลุยโจทย์ A-level

– สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ป.5 นักเรียนราชินี

Skills​

Calculus
General Physics
General Chemistry
General Biology
Statistics
AP Pre Calculus
AP Calculus AB
AP Calculus BC
AP Physics
AP Chemistry
AP Biology
AP Statistics
IB Maths
IB Further Maths
IB Physics
IB Chemistry
IB Biology
A-level Maths
A-level Physics
A-level Chemistry
A-level Biology
IGCSE Mathematics
IGCSE Physics
IGCSE Chemistry
IGCSE Biology
TBAT
CU-AAT
CU-ATS
SAT
GED Math
GED Science
A-level คณิต1
A-level คณิต2
A-level ฟิสิกส์
A-level เคมี
A-level ชีวะ
TPAT 1 100%
TPAT 3
Scroll to Top