ครูพี่ฟาฎิน จุฬาติวเตอร์

ครูพี่ฟาฎิน จุฬาติวเตอร์

Education

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Skills

Science
Scroll to Top