ครูพี่ปีย์ จุฬาติวเตอร์

ครูพี่ปี่ย์ จุฬาติวเตอร์

Education

จบการศึกษามัธยมต้น โครงการ Gifted โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

จบการศึกษามัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผู้แทนโอลิมปิกคณิตศาสตร์ สอวน.รอบ16คนสุดท้าย

อดีตนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

Skills​

Math 100%
Science 100%
CU-BEST 100%
CU-AAT Math 100%
ติว 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ เข้าแพทย์ 100%
GED Science 100%
Scroll to Top