ครูพี่บอส จุฬาติวเตอร์

ครูพี่บอส จุฬาติวเตอร์

Education

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม

Skills

Math
Physics
Chemistry
Scroll to Top