igcse คืออะไร

ตอบข้อสงสัย IGCSE คืออะไร คือ วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมปลายซึ่งผ่านการยอมรับในสหราชอาณาจักรสำหรับนำไปเตรียมตัวใช้ในการเรียนระดับ A-Level หรือเข้ามหาวิทยาลัย

Dig deeper into :
igcse คืออะไร
IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

Reading Time: 4 minutes IGCSE คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง สมัครสอบ และ ตารางสอบ igcse คืออะไร IGCSE คืออะไร International General Certificate of Secondary Educational หรือ  IGCSE คือ ข้อสอบเทียบของระบบการศึกษาอังกฤษ สำหรับน้องที่สอบเทียบ จะได้วุฒิเทียบเท่ากับ ม.4 ของประเทศไทย น้องที่จะสมัครสอบ ต้องมี อายุ 14 -16 โดย จะมีสอบ ปีละ 2 ครั้งรอบแรก ช่วงเดือนพฤษภาคม และ รอบที่2 ช่วง เดือนตุลาคม Table of Contents IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง ข้อสอบ IGCSE มี 2 ระดับ คือ Core และ Extended จะเลือกสอบแบบไหนดี ระหว่าง Core และ Extended ? การจะเ

IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

Reading Time: 4 minutes IGCSE คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง สมัครสอบ และ ตารางสอบ igcse คืออะไร IGCSE คืออะไร International General Certificate of Secondary Educational หรือ  IGCSE คือ ข้อสอบเทียบของระบบการศึกษาอังกฤษ สำหรับน้องที่สอบเทียบ จะได้วุฒิเทียบเท่ากับ ม.4 ของประเทศไทย น้องที่จะสมัครสอบ ต้องมี อายุ 14 -16 โดย จะมีสอบ ปีละ 2 ครั้งรอบแรก ช่วงเดือนพฤษภาคม และ รอบที่2 ช่วง เดือนตุลาคม Table of Contents IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง ข้อสอบ IGCSE มี 2 ระดับ คือ Core และ Extended จะเลือกสอบแบบไหนดี ระหว่าง Core และ Extended ? การจะเ

Scroll to Top