ged คืออะไร

ตอบข้อสงสัย GED คืออะไร คือ รูปแบบการสอบเพื่อประเมินทักษะทางด้านวิชาการสำหรับคนที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกา รวมถึงในไทยอีกหลายสถาบันด้วยเช่นกัน

Dig deeper into :
ged คืออะไร
ged คืออะไร

GED คือ? วุฒิใช้ได้ทุกมหาลัยไหม? คลิ๊กเดียวครบทุกคำตอบ

Reading Time: 4 minutes GED คือ? วุฒิใช้ได้ทุกมหาลัยไหม? คลิ๊กเดียวครบทุกคำตอบ ged คืออะไร GED คืออะไร GED คือ การสอบเทียบ ม.ปลาย ข้อสอบ มี 4 วิชา คือ RLA , Science , Social Studies , Math คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน ต้องได้ 145 คะแนน ขึ้นไปถึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้ถูกพัฒนาโดย Pearson Menu GED ย่อมาจาก GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นข้อสอบเทียบวุฒิระดับ ม.ปลาย หรือ Adult education โดยเมื่อสอบเทียบผ่านจะได้ high school diploma สำหรับเป็นวุฒิเข้ามหาวิทยาลัย University สอบเทียบ GED คืออะไร สอบเ

ged คืออะไร

GED คือ? วุฒิใช้ได้ทุกมหาลัยไหม? คลิ๊กเดียวครบทุกคำตอบ

Reading Time: 4 minutes GED คือ? วุฒิใช้ได้ทุกมหาลัยไหม? คลิ๊กเดียวครบทุกคำตอบ ged คืออะไร GED คืออะไร GED คือ การสอบเทียบ ม.ปลาย ข้อสอบ มี 4 วิชา คือ RLA , Science , Social Studies , Math คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน ต้องได้ 145 คะแนน ขึ้นไปถึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้ถูกพัฒนาโดย Pearson Menu GED ย่อมาจาก GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นข้อสอบเทียบวุฒิระดับ ม.ปลาย หรือ Adult education โดยเมื่อสอบเทียบผ่านจะได้ high school diploma สำหรับเป็นวุฒิเข้ามหาวิทยาลัย University สอบเทียบ GED คืออะไร สอบเ

Scroll to Top