fbpx

CU-TEP Listening

การสอบ CU-TEP Listening เป็นข้อสอบของศูนย์สอบจุฬาฯ ประเมินทักษะการฟังภาษาอังกฤษก่อนสมัครเข้าเรียน ป.ตรี ขึ้นไป เช่น Short Dialogues, Long Dialogues, Monologues

Dig deeper into :
CU-TEP Listening
CU-TEP Listening

CU-TEP Listening

Reading Time: 2 minutes ข้อสอบ CU-TEP Listening คืออะไร ออกอะไรบ้าง เทคนิคทำข้อสอบ ข้อสอบ CU-TEP Listening คืออะไร ข้อสอบ CU-TEP part listening เป็นการทดสอบทักษะการฟัง ซึ่งจะเป็น Part แรกที่ผู้เข้าสอบ CU-TEP ต้องสอบ ข้อสอบ CU-TEP นั้นจะมีทั้งหมด 30 ข้อ ซึ่งการทดสอบของ CU-TEP นั้นจะไม่มีคำถามให้ผู้เข้าสอบดู ผู้เข้าสอบต้องฟังคำถามเอง และจะเป็นการฟังจากลำโพงพร้อมกันทั้งห้องห้อง สอบ CU-TEP สำเนียง CU-TEP Listening จะมีทั้งสำเนียง อังกฤษและอเมริกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสำเนียงอเมริกันมากกว่า ซึ่งฟังไม่ยาก โดยเสียงพูดของผู้หญิงจ

CU-TEP Listening

CU-TEP Listening

Reading Time: 2 minutes ข้อสอบ CU-TEP Listening คืออะไร ออกอะไรบ้าง เทคนิคทำข้อสอบ ข้อสอบ CU-TEP Listening คืออะไร ข้อสอบ CU-TEP part listening เป็นการทดสอบทักษะการฟัง ซึ่งจะเป็น Part แรกที่ผู้เข้าสอบ CU-TEP ต้องสอบ ข้อสอบ CU-TEP นั้นจะมีทั้งหมด 30 ข้อ ซึ่งการทดสอบของ CU-TEP นั้นจะไม่มีคำถามให้ผู้เข้าสอบดู ผู้เข้าสอบต้องฟังคำถามเอง และจะเป็นการฟังจากลำโพงพร้อมกันทั้งห้องห้อง สอบ CU-TEP สำเนียง CU-TEP Listening จะมีทั้งสำเนียง อังกฤษและอเมริกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสำเนียงอเมริกันมากกว่า ซึ่งฟังไม่ยาก โดยเสียงพูดของผู้หญิงจ

Scroll to Top