เรียน ged

การเลือกเรียน GED กับติวเตอร์ที่มีความรู้แบบเฉพาะทาง จะช่วยให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลและเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการสอบของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ คะแนนดีขึ้นไม่ยากเลย

คอร์ส เรียน GED

คอร์ส เรียน GED

GED คือ การสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา คล้ายกับ IGCSE ที่เป็นการสอบเทียบวุฒฺิชั้นมัธยมปลายแต่เป็นของอังกฤษ วุฒฺิ GED เป็นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ว่าวุฒิดังกล่าวสามารถใช้ได้เทียบเท่ากับวุฒิจบการศึกษา มัธยมปลายและสามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคไทยและภาคภาษาอังกฤษได้ ข้อสอบ GED มีวิชาดังต่อไปนี้ Math , Social , Science , Language Arts -Reading

คอร์ส เรียน GED Read More »

Scroll to Top