เตรียมตัวสอบ toeic

Dig deeper into :
เตรียมตัวสอบ toeic
เตรียมตัวสอบ TOEIC

เตรียมตัวสอบ TOEIC

Reading Time: 3 minutes เตรียมตัวสอบ TOEIC เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ( Test of English for International Communication )  แบบใหม่ ( TOEIC redesign) การสอบนั้นจะมี 2 part เหมือนเดิม ได้แก่ Listening 100 ข้อ Grammar & Reading 100 ข้อ เรามาดูรายละเอียดกันทีละ part เลยนะครับ คะแนนเต็ม 990 คะแนน เช่นเคยครับ  (Listening 495 คะแนน, Grammar & Reading 495 คะแนน)   TOEIC listening Listening Comprehension แบ่งออกเป็น 4 part ย่อย แต่ละ part เราจะมีโอกาสฟังเทปแค่ 1 รอบไม่มีซ้ำนะครับ มีทั้งหมด 100 ข้อค่ะ ให้วลา 45 นาท

เตรียมตัวสอบ TOEIC

เตรียมตัวสอบ TOEIC

Reading Time: 3 minutes เตรียมตัวสอบ TOEIC เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ( Test of English for International Communication )  แบบใหม่ ( TOEIC redesign) การสอบนั้นจะมี 2 part เหมือนเดิม ได้แก่ Listening 100 ข้อ Grammar & Reading 100 ข้อ เรามาดูรายละเอียดกันทีละ part เลยนะครับ คะแนนเต็ม 990 คะแนน เช่นเคยครับ  (Listening 495 คะแนน, Grammar & Reading 495 คะแนน)   TOEIC listening Listening Comprehension แบ่งออกเป็น 4 part ย่อย แต่ละ part เราจะมีโอกาสฟังเทปแค่ 1 รอบไม่มีซ้ำนะครับ มีทั้งหมด 100 ข้อค่ะ ให้วลา 45 นาท

Scroll to Top