สอบ IGCSE

ทำความเข้าใจการสอบ IGCSE ต้องเลือกวิชาสอบทั้งหมด 5 วิชา จากกว่า 70 วิชา ใน 6 หมวด เพื่อการทำคะแนนให้ได้รับใบประกาศ IGCSE Certificate เทียบวุฒิระดับ ม.4 ของไทย

Scroll to Top