สมัครสอบ tu-get

Dig deeper into :
สมัครสอบ tu-get
สมัครสอบ TU-GET

TU-GET สมัครสอบ รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อ มธ.

Reading Time: < 1 minute วิธีและขั้นตอน สมัครสอบ TU-GET การสมัครสอบ TU-GET ถือเป็นอีกเรื่องสำคัญของคนที่วางแผนเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น TU-GET PBT (Paper Based) และ CBT (Computer Based) จึงอยากแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงทุกเรื่องที่ควรรู้เอาไว้ Table of Contents วิธีมัครสอบ TU-GET PBT 1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt 2. ทำการลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครใหม่ หรือล็อกอินหากเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้ว 3. เลือกวัน-เวลา และประเภทการสอบ มีทั้งสอบแบบ Online และ Onsite 4. สั่งพิมพ์ใบชำระเงิน

สมัครสอบ TU-GET

TU-GET สมัครสอบ รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อ มธ.

Reading Time: < 1 minute วิธีและขั้นตอน สมัครสอบ TU-GET การสมัครสอบ TU-GET ถือเป็นอีกเรื่องสำคัญของคนที่วางแผนเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น TU-GET PBT (Paper Based) และ CBT (Computer Based) จึงอยากแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงทุกเรื่องที่ควรรู้เอาไว้ Table of Contents วิธีมัครสอบ TU-GET PBT 1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt 2. ทำการลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครใหม่ หรือล็อกอินหากเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้ว 3. เลือกวัน-เวลา และประเภทการสอบ มีทั้งสอบแบบ Online และ Onsite 4. สั่งพิมพ์ใบชำระเงิน

Scroll to Top