สมัครสอบ toefl

Dig deeper into :
สมัครสอบ toefl
สมัครสอบ TOEFL

สมัครสอบ TOEFL ยังไง รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจเลือก

Reading Time: 2 minutes สมัครสอบ TOEFL การสมัครสอบ TOEFL มีเป้าหมายสำคัญเพื่อทำการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษสำหรับนำไปใช้ยื่นเรียนต่อในอเมริกาและหลายประเทศ มีทั้งการ TOEFL IBT และ TOEFL ITP มาหาข้อมูลที่น่าสนใจ รวมทุกเรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจเลือกสมัครได้เลย วิธีสมัครสอบ TOEFL 1. วิธีสมัครสอบ TOEFL IBT – คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ https://www.ets.org/toefl.html เลือก Login / Register ด้านบนขวา – หากยังไม่เคยสมัครมาก่อนให้เลือก Create an Account ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน แต่ใครเคยสมัครหรือมีบัญชีอยู่แล้วให้กรอก U

สมัครสอบ TOEFL

สมัครสอบ TOEFL ยังไง รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจเลือก

Reading Time: 2 minutes สมัครสอบ TOEFL การสมัครสอบ TOEFL มีเป้าหมายสำคัญเพื่อทำการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษสำหรับนำไปใช้ยื่นเรียนต่อในอเมริกาและหลายประเทศ มีทั้งการ TOEFL IBT และ TOEFL ITP มาหาข้อมูลที่น่าสนใจ รวมทุกเรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจเลือกสมัครได้เลย วิธีสมัครสอบ TOEFL 1. วิธีสมัครสอบ TOEFL IBT – คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ https://www.ets.org/toefl.html เลือก Login / Register ด้านบนขวา – หากยังไม่เคยสมัครมาก่อนให้เลือก Create an Account ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน แต่ใครเคยสมัครหรือมีบัญชีอยู่แล้วให้กรอก U

Scroll to Top