สมัครสอบ TGAT

Dig deeper into :
สมัครสอบ TGAT
สมัครสอบTGAT

TGAT สมัครสอบ รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับน้อง ๆ เรียนต่อ ป.ตรี

สมัครสอบ TGAT การสมัครสอบ TGAT เป็นเรื่องที่น้อง ๆ ในระดับ ม.ปลาย ซึ่งเตรียมพร้อมเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยต้องทำการศึกษาอย่างเข้าใจ เพราะการสอบนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนน TCAS มาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดกันเลย (การสมัครสอบ TGAT ต้องสมัครพร้อมกับ TPAT) สมัครสอบ TGAT 1. คลิกไปหน้าเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ กรอกเลขประจำตัวประชาชน, G Number หรือ เลขพาสปอร์ต อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วกดเข้าสู่ระบบ 2. จะพบกับข้อมูลเบื้องต้นผู้สมัคร ให้กดปุ่ม “ดูรายละเอียดและสมัครสอบ” ด้านล่าง 3

สมัครสอบTGAT

TGAT สมัครสอบ รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับน้อง ๆ เรียนต่อ ป.ตรี

สมัครสอบ TGAT การสมัครสอบ TGAT เป็นเรื่องที่น้อง ๆ ในระดับ ม.ปลาย ซึ่งเตรียมพร้อมเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยต้องทำการศึกษาอย่างเข้าใจ เพราะการสอบนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนน TCAS มาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดกันเลย (การสมัครสอบ TGAT ต้องสมัครพร้อมกับ TPAT) สมัครสอบ TGAT 1. คลิกไปหน้าเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ กรอกเลขประจำตัวประชาชน, G Number หรือ เลขพาสปอร์ต อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วกดเข้าสู่ระบบ 2. จะพบกับข้อมูลเบื้องต้นผู้สมัคร ให้กดปุ่ม “ดูรายละเอียดและสมัครสอบ” ด้านล่าง 3

Scroll to Top