สมัครสอบ ku-ept

Dig deeper into :
สมัครสอบ ku-ept
สมัครสอบ KU-EPT

สมัครสอบ-ku-ept

Reading Time: < 1 minute วิธีสมัครสอบ KU-EPT การสมัครสอบ KU-EPT เป็นอีกสิ่งสำคัญของคนที่วางแผนเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ระดับ ป.โท และ ป.เอก เพื่อประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนำไปใช้เรียนในอนาคต จึงต้องทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียดที่สุด สมัครสอบ KU-EPT 1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ https://ku-ept.human.ku.ac.th/ 2. กดเลือกลงทะเบียน 3. ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าลงทะเบียนให้ครบถ้วน 4. จะได้รับอีเมลยืนยัน กดลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันตนเอง 5. คลิกเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://kultc.human.ku.ac.th

สมัครสอบ KU-EPT

สมัครสอบ-ku-ept

Reading Time: < 1 minute วิธีสมัครสอบ KU-EPT การสมัครสอบ KU-EPT เป็นอีกสิ่งสำคัญของคนที่วางแผนเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ระดับ ป.โท และ ป.เอก เพื่อประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนำไปใช้เรียนในอนาคต จึงต้องทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียดที่สุด สมัครสอบ KU-EPT 1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ https://ku-ept.human.ku.ac.th/ 2. กดเลือกลงทะเบียน 3. ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าลงทะเบียนให้ครบถ้วน 4. จะได้รับอีเมลยืนยัน กดลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันตนเอง 5. คลิกเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://kultc.human.ku.ac.th

Scroll to Top