สมัครสอบ ielts

Dig deeper into :
สมัครสอบ ielts
สมัครสอบ IELTS

สมัครสอบ IELTS IDP และ IELTS British Council ตารางสอบ IELTS 2024

Reading Time: 3 minutes สมัครสอบ IELTS IDP และ IELTS British Council ตารางสอบ 2024 International English Language Testing System หรือ IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ วัด 4 ทักษะ คือ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing Task 1 & Task 2) และ การพูด (Speaking Part 1 2 3) การสอบ IELTS จะมี 2 แบบคือ 1. IELTS Academic 2. IELTS General Training ค่าสมัครสอบ IELTS ค่าสอบ Academic or General training 7,100 บาท ค่าสอบ IELTS for UKVI ( UK VISA ใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร United

สมัครสอบ IELTS

สมัครสอบ IELTS IDP และ IELTS British Council ตารางสอบ IELTS 2024

Reading Time: 3 minutes สมัครสอบ IELTS IDP และ IELTS British Council ตารางสอบ 2024 International English Language Testing System หรือ IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ วัด 4 ทักษะ คือ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing Task 1 & Task 2) และ การพูด (Speaking Part 1 2 3) การสอบ IELTS จะมี 2 แบบคือ 1. IELTS Academic 2. IELTS General Training ค่าสมัครสอบ IELTS ค่าสอบ Academic or General training 7,100 บาท ค่าสอบ IELTS for UKVI ( UK VISA ใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร United

Scroll to Top