สมัครสอบ cu-tep

Dig deeper into :
สมัครสอบ cu-tep
สมัครสอบ CU-TEP

สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา

Reading Time: 3 minutes สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา การสมัครสอบ CU-TEP จะมีทั้ง CU-TEP PBT (สอบแบบกระดาษ) และ CU-TEP CBT (สอบแบบคอมพิวเตอร์) สำหรับคนที่สนใจเข้าเรียนต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษนี้เพื่อประเมินทักษะ วิธีสมัครสอบ CU-TEP 1. เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://atc.chula.ac.th/Main/tep_th/  ทำการสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย 2. เลือกเมนูสมัครสอบ CU-TEP PBT หรือ CU-TEP CBT ได้เลย 3. เลือกรอบการสอบ วันที่ต้องการสอบ 4. พิมพ์ใบชำระเงินและชำระภายในเวลา

สมัครสอบ CU-TEP

สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา

Reading Time: 3 minutes สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา การสมัครสอบ CU-TEP จะมีทั้ง CU-TEP PBT (สอบแบบกระดาษ) และ CU-TEP CBT (สอบแบบคอมพิวเตอร์) สำหรับคนที่สนใจเข้าเรียนต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษนี้เพื่อประเมินทักษะ วิธีสมัครสอบ CU-TEP 1. เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://atc.chula.ac.th/Main/tep_th/  ทำการสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย 2. เลือกเมนูสมัครสอบ CU-TEP PBT หรือ CU-TEP CBT ได้เลย 3. เลือกรอบการสอบ วันที่ต้องการสอบ 4. พิมพ์ใบชำระเงินและชำระภายในเวลา

Scroll to Top