ติว CU-TEP

ห้ามพลาดคอร์สการติว CU-TEP แบบรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ประสบการณ์สูง มีเทคนิคเพื่อนำไปใช้สอบเยอะมาก ครบทุกทักษะที่ต้องการ Writing, Reading, Listening, Speaking

เทคนิคทำข้อสอบ CU-TEP

CU-TEP

CU-TEP คือ แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยจะเป็นการวัดทักทษะด้านการฟัง อ่าน เขียน และพูด

CU-TEP Read More »

Scroll to Top