ติวสอบ GED

คอร์สติวสอบ GED หลักสูตรรับรองผลแบบเข้มข้น ดูแลเนื้อหาและทำการสอนโดยติวเตอร์ประสบการณ์สูง เจาะลึกข้อสอบละเอียดครบถ้วน ให้การทำคะแนนสอบเป็นตามเป้าหมายของทุกคน

เทคนิคทำข้อสอบ GED

GED

GED คืออะไร ข้อสอบ GED 2024 GED หรือชื่อเต็ม คือ Genera …

GED Read More »

คอร์ส เรียน GED

คอร์ส เรียน GED

GED คือ การสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา คล้ายกับ IGCSE ที่เป็นการสอบเทียบวุฒฺิชั้นมัธยมปลายแต่เป็นของอังกฤษ วุฒฺิ GED เป็นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ว่าวุฒิดังกล่าวสามารถใช้ได้เทียบเท่ากับวุฒิจบการศึกษา มัธยมปลายและสามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคไทยและภาคภาษาอังกฤษได้ ข้อสอบ GED มีวิชาดังต่อไปนี้ Math , Social , Science , Language Arts -Reading

Scroll to Top