ข้อสอบ toeic listening

Dig deeper into :
ข้อสอบ toeic listening
TOEIC Listening

TOEIC Listening

Reading Time: 2 minutes เทคนิคเตรียมตัวสอบ TOEIC listening TOEIC Listening Test ข้อสอบจะเป็นแบบ Multiple Choice มีทั้งหมด 100 ข้อ ข้อสอบจะแยกเป็น 4 ส่วน คือ Photographs จำนวน 10 ข้อ , Question-Response จำนวน 30 ข้อ ,Short Conversations ข้อสอบมี 40 ข้อ และ Short Talks จำนวน 10 ข้อ สำหรับการเตรียมตัวสอบ ควร ฝึกฟัง TOEIC จากข้อสอบเก่า และ ควรท่องคำศัพท์ TOEIC ที่ออกสอบบ่อย   TOEIC Listening Part 1 Photographs จะเป็นรูปภาพ โจทย์จะหยิบเอาภาพที่มีรายละเอียดต่างๆ หรือบุคคลในกิริยาต่างๆ จากนั้นในเทปจะอ่านประโยคที่เป็นตัวเ

TOEIC Listening

TOEIC Listening

Reading Time: 2 minutes เทคนิคเตรียมตัวสอบ TOEIC listening TOEIC Listening Test ข้อสอบจะเป็นแบบ Multiple Choice มีทั้งหมด 100 ข้อ ข้อสอบจะแยกเป็น 4 ส่วน คือ Photographs จำนวน 10 ข้อ , Question-Response จำนวน 30 ข้อ ,Short Conversations ข้อสอบมี 40 ข้อ และ Short Talks จำนวน 10 ข้อ สำหรับการเตรียมตัวสอบ ควร ฝึกฟัง TOEIC จากข้อสอบเก่า และ ควรท่องคำศัพท์ TOEIC ที่ออกสอบบ่อย   TOEIC Listening Part 1 Photographs จะเป็นรูปภาพ โจทย์จะหยิบเอาภาพที่มีรายละเอียดต่างๆ หรือบุคคลในกิริยาต่างๆ จากนั้นในเทปจะอ่านประโยคที่เป็นตัวเ

Scroll to Top