ข้อสอบ CU-TEP

ห้ามพลาด ข้อสอบ CU-TEP แจกให้ดาวน์โหลดได้ฟรีสำหรับคนที่สนใจอยากลองนำไปทำ มีครบทุกทักษะ Writing, Reading, Listening มาพร้อมเฉลย เข้าใจไม่ยาก ฝึกทำให้คุ้นชินไว้

เทคนิคทำข้อสอบ CU-TEP

CU-TEP

CU-TEP คือ แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยจะเป็นการวัดทักทษะด้านการฟัง อ่าน เขียน และพูด

CU-TEP Read More »

Scroll to Top