fbpx

MBA ABAC

ถ้าการเรียนต่อ MBA ABAC คือความใฝ่ฝันของคุณ แต่ยังเดินหน้าเตรียมตัวไม่ถึงไหน เพราะมีความกังวลต่างๆเกิดขึ้นมากมาย กลัวจะสอบไม่ติด ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ พื้นฐานน้อย ไม่ชอบภาษา Grammar ไม่แม่น ทักษะอื่นๆยิ่งไม่ต้องพูดถึง จะอ่านหนังสือเองทั้งหมดก็ไม่สามารถทำได้ เพราะส่วนใหญ่เวลาก็หมดไปกับการทำงาน และอีกหลายๆปัญหาที่แต่ละคนนั้นอาจจะเจอแตกต่างกันออกไป แต่นับจากวันนี้คุณจะไม่รู้สึกว่าการเตรียมตัวสอบ MBA ABAC นั้นเป็นเรื่องยากอีกต่อไป ถึงเวลาทิ้งความกังวลร้อยแปดพันเก้าทิ้งไป จะพื้นฐานอ่อน เรียนไม่เก่งก็ไม่ใช่ปัญหา หัวใจสำคัญอยู่ที่การเตรียมตัวค่ะ คนที่พร้อมกว่าเท่านั้นที่จะมีโอกาสสอบติดมากที่สุด ซึ่งคุณเองก็เป็นคนที่พร้อมที่สุดได้ ที่จุฬาติวเตอร์เรามีคำตอบที่จะทำให้คุณรู้ค่ะว่า คุณจะเป็นคนที่พร้อมกว่าได้อย่างไร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) หรือที่ใครๆก็รู้จักดีในชื่อย่อ ABAC เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่หลักสูตร MBA มีความเป็นนานาชาติอย่างมาก ทักษะที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆคือภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นเกือบทุกหลักสูตรของ MBA ABAC จึงจะต้องผ่านด่านการสอบภาษาอังกฤษไปเสียก่อน โดยจะเลือกเป็นการสอบตรงด้วยข้อสอบ AU English Proficiency Test หรือจะใช้วิธีการยื่นผลคะแนนสอบแทนก็ได้ ซึ่งคะแนนที่สามารถนำไปยื่นได้คือ IELTS หรือ TOEFL (iBT) โดยทั่วไปหากเลือกยื่นคะแนน IELTS จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า […]

Tags: GMAT GRE ielts mba mba abac

MBA KU

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งค่ะที่นักเรียนหลายๆคนมีความสนใจเรียนต่อ ปริญญา โท เกษตรศาสตร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ( MBA KU ) ซึ่งมีหลายสาขาให้เลือกเรียน ได้แก่ International Master of Business Administration เป็น MBA KU หลักสูตรนานาชาติที่ถ้าใครเรียนนานาชาติมาตลอดตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจะได้เปรียบมากๆ เพราะคุณไม่ต้องสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ หรือไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ แต่ถ้าใครไม่ได้เรียนนานาชาติมาก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจไปค่ะ เพราะหากคุณมีคะแนน IELTS ซัก 5.5 หรือ TOEFL 550 ขึ้นไป ก็ไม่ต้องสอบข้อเขียนของคณะเช่นเดียวกัน หลายๆคนอาจสงสัยว่าการสอบข้อเขียนของคณะนั้นจะยากกว่าไหม จะเป็นแนวไหน บอกได้เลยว่าแนว TOEFL ในทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนค่ะ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในกองทัพไทยให้มีความรู้ทางบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีการจัดสอบทั้งในส่วนของความรู้ทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ รวมถึงภาษาอังกฤษ Executive MBA Program ( Executive MBA […]

Tags: GMAT GRE ielts mba MBA KU

IELTS

แนะนำวิธีเตรียมตัวสอบ IELTS พร้อมทั้งคำแนะนำควรเลือกสอบ IELTS หรือ TOEFL อย่างไหนดีกว่ากัน และวิเคราะห์ข้อสอบ British Council กับ IDP เหมือนหรือต่างกันอย่างไร พร้อมทั้งคำถามยอดฮิตอื่นๆ อีกมากมาย

Tags: ielts ielts british council IELTS IDP IELTS Online IELTS TOEFL สมัครสอบ IELTS หนังสือ IELTS

IELTS Life Skills

IELTS Life Skills คืออะไร IELTS Life Skills คือ การทดสอบภาษาอังกฤษในทักษะการพูดและการฟัง โดยจะแบ่งออกเป็นระดับ A1 และ B1 ซึ่งการแบ่งระดับนี้จะเป็นไปตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) โดยการสอบ IELTS Life Skills นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร IELTS Life Skills ระดับ A1 เป็นการสอบเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ในการขอวีซ่าสำหรับครอบครัวของผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวร IELTS Life Skills ระดับ B1 เป็นการสอบเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร การสอบ IELTS Life Skills จะทดสอบแค่เพียงทักษะการพูดและการฟังเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะถูกจับคู่ด้วยวิธีการสุ่มแล้วเข้าสอบด้วยกัน โดยสามารถแบ่งการสอบได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ การถาม-ตอบคำถามในหัวข้อทั่วๆไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง คือ การสอบการฟังและการพูด โดยการสอบพาร์ทการฟัง จะเน้นให้ผู้สอบจับใจความจากเรื่องที่ได้ฟังแล้วทำการตอบคำถามในกระดาษ […]

Tags: ielts IELTS Life Skills

IELTS

IELTS or International English Language Testing System is an international standardized English test covering all 4 skills ; listening, speaking, reading, and writing with the score between 1 and 9 which 1 means a person has no ability to use English and 9 means a person can use English very well. Today, there are many […]

Tags: ielts

university IELTS

หากคุณเป็นหนึ่งในจำนวนของผู้ที่จะต้องใช้ผลคะแนนเหล่านี้ แต่ยังติดปัญหาเรื่องการเตรียมตัวหรือความพร้อม ทางสถาบันขอแนะนำคอร์สสุดพิเศษที่จะสามารถช่วยให้คุณได้คะแนนตามที่ใฝ่ฝัน และยังช่วยให้คุณสามารถนำไปประยุกต์กับการสอบตัวอื่นๆได้อีกด้วย   รูปแบบข้อสอบ  ABAC / KKU-AELT / PSU TEP จะมีลักษณะคล้ายข้อสอบ IELTS ซึ่งจะวัดทักษะทุกๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยรูปแบบข้อสอบจะเน้นในส่วนของการสื่อสาร การบูรณาการร่วมกัน ซึ่งหลายๆ คนมักจะกังวลกันค่ะสำหรับการสอบลักษณะนี้ ด้วยความที่เป็นคอร์สเรียนสอนสดเน้นติวเข้มจากแนวข้อสอบ สามารถสอบถามได้ทุกครั้งเมื่อหากมีข้อสงสัย มีการปรับพื้นฐานแกรมม่าให้รวมอยู่ในคอร์สเดียวจบไม่จำเป็นต้องมีการพรีเทสก่อน เพราะจะเริ่มทบทวนไปพร้อมๆกัน ฝึกการทำโจทย์จากทุกพาร์ทเพื่อช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีการส่งงานเขียน เพื่อช่วยให้เราได้แก้ไขให้ถูกจุดได้มากขึ้น เสริมด้วยคลิปวีดีโอเฉลยแบบฝึกหัดข้อยาก และไฟล์เสียง Listening ที่สามารถนำไปฝึกฟังหรือทบทวนได้อย่างเต็มๆ ด้วยระบบสแกน QR Code เพื่อให้สะดวกที่สุดในการใช้งาน ทางเราจัดทำขึ้นพิเศษเพื่อนักเรียนโดยเฉพาะ สามารถนำมาทบทวนได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ตามสไตล์ “easy to be expert” ที่ทางสถาบันออกแบบคอร์สเรียนมาให้ตรงจุดกับผู้เรียนมากที่สุด อย่ารอช้ากันเลยค่ะ   คอร์ส IELTS รับรองผล อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้  […]

Tags: ielts