fbpx

เรียน TU-GET รับรองผล

TU-GET คือ แบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension

Tags: tu-get TU-GET grammar TU-GET Reading TU-GET Vocabulary เรียน TU-GET รับรองผล