DELF คืออะไร สามารถลงทะเบียนสอบ ได้อย่างไร และค่าใช้จ่ายในการสอบเท่าไร?

delf

delf

DELF คือ

DELF หรือ Diplôme d’Etudes en Langue Française คือประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านทางด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส สอบครอบคลุมทั้งการสอบสำหรับบุคคลทั่วไป การสอบสำหรับเด็กช่วงประถมที่ปกติจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักอยู่แล้ว รวมไปถึงการจัดสอบในโรงเรียน ดังนี้

 

1. DELF tout public เป็นการสอบประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านทางด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ซึ่งจะเน้นเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่ ข้อสอบนี้ DELF tout public แบ่งได้ ดังนี้

ประเภทการสอบทักษะที่สอบเวลาคะแนนระดับ
DELF A1
การสอบในระดับนี้ จะเป็นการสอบระดับพื้นฐานที่สุด
การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
1 ชม. 20 นาที100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
Basic
DELF A2
การสอบในระดับนี้ จะเป็นการสอบที่ยากขึ้นกว่า DELF A1 ขึ้นมาอีกระดับ
การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
1 ชม. 40 นาที100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
DELF B1
เป็นระดับที่ผู้เข้าสอบสามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาในเหตุการ์ต่างๆได้อย่างหลากหลาย สามารถอธิบายความคิดเห็นต่างๆได้ และสามารถรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้
การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
1 ชม. 45 นาที100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
Independent
DELF B2
การสอบในระดับนี้ จะเป็นระดับที่ผู้เข้าสอบสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับคู่สนทนาได้อย่างรอบด้าน คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
2 ชม. 30 นาที100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)

 

2. DELF Prim มีไว้สำหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาของฝรั่งเศสหรือผู้ที่มีอายุในระหว่างช่วง 7-12 ปี การสอบ DELF Prim แบ่งได้ ดังนี้

ประเภทการสอบทักษะที่สอบเวลาในการสอบคะแนนระดับ
DELF Prim A1.1การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
45 นาที
และ
การพูด 15 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
Elementary level
DELF Prim A1การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
1 ชม. 20 นาที
และ
การพูด 5-7 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
DELF Prim A2การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
1 ชม. 20 นาที
และ
การพูด 6-8 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)

 

3. DELF junior เป็นประกาศนียบัตรที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสเพื่อรับรองการศึกษาภาษาฝรั่งเศส การทดสอบจะปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นและสอดคล้องกับความสนใจของวัยรุ่นในช่วงอายุระหว่าง 12-17 ปี โดยมีการแบ่งประเภทและระดับการสอบแบบเดียวกับ DELF tout public นั่นคือ A1, A2, B1, B2 นั่นเอง

4. DELF scolaire การสอบข้อสอบนี้จะคล้ายๆกับ DELF junior คือเป็นกลุ่มช่วงอายุเท่ากัน 12-17 ปี แต่จะเน้นการจัดสอบในโรงเรียนมัธยม มีการแบ่งประเภทและระดับการสอบแบบเดียวกับ DELF tout public และ DELF junior นั่นคือ A1, A2, B1, B2

5. DELF Professional Option หรือ DELF Pro เป็นการสอบที่เหมาะสำหรับผู้สมัครที่กำลังมองหางานทำหรือการเลื่อนตำแหน่งภายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่พูดภาษาฝรั่งเศส โดย DELF Pro จะประเมินทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับทุกด้านของชีวิตการทำงานในปัจจุบัน หัวข้อการสอบจะเกี่ยวกับโลกของการทำงาน โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

 

ประเภทการสอบทักษะที่สอบเวลาในการสอบคะแนนระดับ
DELF Pro A1 การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
1 ชม. 20 นาที
และ
การพูด 5-7 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
Independent
DELF Pro A2การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
1 ชม. 40 นาที
และ
การพูด 6-8 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
DELF Pro B1 การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
1 ชม. 45 นาที
และ
การพูด 15 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
DELF Pro B1การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
2 ชม. 30 นาที
และ
การพูด 20 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)

 

ทั้งนี้ จากการสอบในแบบต่างๆ เราสามารถศึกษาแนวข้อสอบอย่างละเอียดได้ที่ http://www.ciep.fr/en/delf-dalf นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบให้เราได้ลองฝึกทำกันด้วย

 

เราสามารถลงทะเบียนสอบ DELF ได้อย่างไรบ้าง

การสอบ DELF มีทั้งสอบในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ สามารถสมัครสอบตามศูนย์สอบที่มีการจัดสอบในแต่ละประเทศได้ เราสามารถ ค้นหาศูนย์สำหรับประเทศของเราได้จาก http://www.ciep.fr/delf-pro/coordonnees-centres-dexamen_0 โดยทั่วไปการจัดสอบมักจะมีทุกเดือน

 

ค่าลงทะเบียน DELF เท่าไหร่ ?

สำหรับค่าสอบนั้น อาจจะต้องติดต่อและสอบถามกับศูนย์สอบที่เราทำการสมัครสอบ เนื่องจากในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคอาจจะถูกกำหนดไว้ต่างกัน

 

 

เรียน ติว DELF ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

 

Tags: delf อ่านต่อ