DELF คืออะไร วิธีลงทะเบียนสมัครสอบ DELF พร้อมค่าลงทะเบียน
DELF คืออะไร

DELF หรือ Diplôme d’Etudes en Langue Française คือประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านทางด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส สอบครอบคลุมทั้งการสอบสำหรับบุคคลทั่วไป การสอบสำหรับเด็กช่วงประถมที่ปกติจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักอยู่แล้ว รวมไปถึงการจัดสอบในโรงเรียน ดังนี้

 

1. DELF tout public เป็นการสอบประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านทางด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ซึ่งจะเน้นเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่ ข้อสอบนี้ DELF tout public แบ่งได้ ดังนี้

ประเภทการสอบ ทักษะที่สอบ เวลา คะแนน ระดับ
DELF A1
การสอบในระดับนี้ จะเป็นการสอบระดับพื้นฐานที่สุด
การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
1 ชม. 20 นาที 100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
Basic
DELF A2
การสอบในระดับนี้ จะเป็นการสอบที่ยากขึ้นกว่า DELF A1 ขึ้นมาอีกระดับ
การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
1 ชม. 40 นาที 100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
DELF B1
เป็นระดับที่ผู้เข้าสอบสามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาในเหตุการ์ต่างๆได้อย่างหลากหลาย สามารถอธิบายความคิดเห็นต่างๆได้ และสามารถรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้
การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
1 ชม. 45 นาที 100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
Independent
DELF B2
การสอบในระดับนี้ จะเป็นระดับที่ผู้เข้าสอบสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับคู่สนทนาได้อย่างรอบด้าน คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
2 ชม. 30 นาที 100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)

 

2. DELF Prim มีไว้สำหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาของฝรั่งเศสหรือผู้ที่มีอายุในระหว่างช่วง 7-12 ปี การสอบ DELF Prim แบ่งได้ ดังนี้

ประเภทการสอบ ทักษะที่สอบ เวลาในการสอบ คะแนน ระดับ
DELF Prim A1.1 การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
45 นาที
และ
การพูด 15 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
Elementary level
DELF Prim A1 การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
1 ชม. 20 นาที
และ
การพูด 5-7 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
DELF Prim A2 การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
1 ชม. 20 นาที
และ
การพูด 6-8 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)

 

3. DELF junior เป็นประกาศนียบัตรที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสเพื่อรับรองการศึกษาภาษาฝรั่งเศส การทดสอบจะปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นและสอดคล้องกับความสนใจของวัยรุ่นในช่วงอายุระหว่าง 12-17 ปี โดยมีการแบ่งประเภทและระดับการสอบแบบเดียวกับ DELF tout public นั่นคือ A1, A2, B1, B2 นั่นเอง

4. DELF scolaire การสอบข้อสอบนี้จะคล้ายๆกับ DELF junior คือเป็นกลุ่มช่วงอายุเท่ากัน 12-17 ปี แต่จะเน้นการจัดสอบในโรงเรียนมัธยม มีการแบ่งประเภทและระดับการสอบแบบเดียวกับ DELF tout public และ DELF junior นั่นคือ A1, A2, B1, B2

5. DELF Professional Option หรือ DELF Pro เป็นการสอบที่เหมาะสำหรับผู้สมัครที่กำลังมองหางานทำหรือการเลื่อนตำแหน่งภายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่พูดภาษาฝรั่งเศส โดย DELF Pro จะประเมินทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับทุกด้านของชีวิตการทำงานในปัจจุบัน หัวข้อการสอบจะเกี่ยวกับโลกของการทำงาน โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

 

ประเภทการสอบ ทักษะที่สอบ เวลาในการสอบ คะแนน ระดับ
DELF Pro A1 การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
1 ชม. 20 นาที
และ
การพูด 5-7 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
Independent
DELF Pro A2 การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
1 ชม. 40 นาที
และ
การพูด 6-8 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
DELF Pro B1 การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
1 ชม. 45 นาที
และ
การพูด 15 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)
DELF Pro B1 การฟัง
การอ่าน
การเขียน
การพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน
2 ชม. 30 นาที
และ
การพูด 20 นาที
100
(ผ่านที่ 50 คะแนน)

 

ทั้งนี้ จากการสอบในแบบต่างๆ เราสามารถศึกษาแนวข้อสอบอย่างละเอียดได้ที่ http://www.ciep.fr/en/delf-dalf นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบให้เราได้ลองฝึกทำกันด้วย

 


เราสามารถลงทะเบียนสอบ DELF ได้อย่างไรบ้าง

การสอบ DELF มีทั้งสอบในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ สามารถสมัครสอบตามศูนย์สอบที่มีการจัดสอบในแต่ละประเทศได้ เราสามารถ ค้นหาศูนย์สำหรับประเทศของเราได้จาก http://www.ciep.fr/delf-pro/coordonnees-centres-dexamen_0 โดยทั่วไปการจัดสอบมักจะมีทุกเดือน

 


ค่าลงทะเบียน DELF เท่าไหร่ ?

สำหรับค่าสอบนั้น อาจจะต้องติดต่อและสอบถามกับศูนย์สอบที่เราทำการสมัครสอบ เนื่องจากในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคอาจจะถูกกำหนดไว้ต่างกัน

 


ขั้นตอนการสมัครสอบ DELF

1. เข้าเว็บไซต์ https://afthailande.org/th/accueil-th/#/ จากนั้นคลิกที่ “การสอบวัดระดับ” แล้วเลือกข้อสอบ “DELF – DALF”
สมัครสอบ DELF

2. เลื่อนหารอบสอบที่เราต้องการเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ซึ่งจะต้องเป็นรอบสอบที่กำลังเปิดรับสมัครจึงจะมีใบสมัครให้ดาวน์โหลด จากนั้นให้คลิกตรงประเภทของการสอบที่เราต้องการในหัวข้อ “แบบฟอร์มสมัครสอบ”

3. ต่อมาจะมีเอกสารเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมา เราสามารถดาวน์โหลดและ Print เอกสารออกมาได้เลย จากนั้นกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน โดยเริ่มจากการกรอกสนามสอบที่เราสะดวก เพศ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ วัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
หมายเหตุ : สนามสอบ DELF มีหลายจังหวัด เราสามารถกรอกจังหวัดที่เราสะดวก ตามที่มีให้เลือกในใบสมัครได้เลย แต่ในตัวอย่างการสมัครสอบนี้ จะยกตัวอย่างเป็นสนามสอบในกรุงเทพฯ

4. กรอกข้อมูลในส่วนถัดไป ซึ่งได้แก่ ประเภทของการสอบ ประวัติการสอบ โดยให้กรอกระดับที่เคยสอบ พร้อมกับหมายเลขผู้สมัครสอบครั้งที่แล้ว แต่หากยังไม่เคยสอบมาก่อน ก็สามารถเว้นการให้ข้อมูลนี้ไว้ และจะได้รับหมายเลขผู้สมัครสอบหลังจากการลงทะเบียน

5. ข้อมูลส่วนนี้จะมีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครสอบข้ามไปกรอกข้อมูลในส่วนถัดไปได้เลย

6. กรอกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน รวมไปถึงการสอบถามว่าเคยเป็นนักเรียนหรือเคยเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสหรือไม่ และสุดท้ายคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสอบ DELF จากนั้นให้ลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุวันที่

7. ส่วนสุดท้ายของใบสมัคร คือ รายละเอียดและข้อปฏิบัติที่แนะนำให้ทุกคนศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญและจะมีประโยชน์กับผู้สอบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการสมัครสอบ ขั้นตอนต่าง ๆ หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จ รายละเอียดในวันสอบจริง รวมไปถึงเรื่องผลคะแนนและใบรับรองการสอบผ่านต่าง ๆ ด้วย

8. ส่งใบสมัครที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปทางอีเมล examen.bangkok@alliance-francaise.or.th หลังจากนั้นจะมีอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระเงินตอบกลับมาหาผู้สอบ แต่หากใครที่ไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายใน 3 วัน (ยกเว้นจันทร์-อังคาร) สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 670 4211 เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล

9. หลังจากเราลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครสอบ จากนั้นให้รอรับอีเมลแจ้งยืนยันกำหนดการสอบในช่วงประมาณ 3-4 วันก่อนสอบ โดยหากเราได้รับอีเมลนี้แล้ว ให้ส่งอีเมลตอบกลับไปตามที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในใบสมัครได้เลย

 

Scroll to Top