fbpx
Reading Time: 2 minutes

สอบ SAT คือ

สอบ SAT (SAT Reasoning Test) คือ ข้อสอบมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) ของนักเรียนในระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า College Board เปิดสอบประมาณ 4 ครั้งต่อปี

ข้อสอบ SAT

ข้อสอบ SAT Reading and Writing

SAT Reading เรื่องที่ออกสอบ

1. Craft and Structure คำถามประเภทนี้จะวัดความเข้าใจในโครงสร้างและจุดประสงค์ของบทความ โดยจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่

– Words in Context วัดเรื่องการใช้คำศัพท์และวลีให้ตรงกับบริบท

– Text Structure and Purpose ถามจุดประสงค์ของบทความ หรือแค่ประโยคที่ขีดเส้นใต้

– Cross-text Connections ให้เปรียบเทียบสองบทความที่เขียนเกี่ยวกับประเด็นเดียวกัน และถามว่าผู้เขียนบทความหนึ่งจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับอีกบทความ

2. Information and Ideas

– Central Ideas and Details ถามหาใจความหลักของบทความ หรือถามว่าข้อความใดสอดคล้องกับข้อมูลในบทความมากที่สุด

– Command of Evidence (Textual and Quantitative) ให้เลือกข้อมูลที่สนับสนุนหรือหักล้างสมมติฐานในบทความมากที่สุด ข้อมูลจะมาในรูปแบบข้อความและ Infographics เช่น กราฟ ตาราง หรือ แผนภูมิ

– Inferences ให้สรุปข้อมูลในบทความและอนุมานว่าประโยคต่อไปควรจะเป็นอย่างไร

SAT Writing เรื่องที่ออกสอบ

1. Standard English Coventions คำถามประเภทนี้จะวัดการใช้ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคให้ถูกต้องตามมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่

– Boundaries วัดเรื่องการใช้ Punctuations

– Form, Structure, and Sense วัดเรื่องการเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

2. Expression of Ideas คำถามประเภทนี้จะวัดทักษะในการเรียบเรียงข้อมูล โดยจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่

– Rhetorical Synthesis โจทย์จะให้ข้อมูลมาเป็น Bullet points และให้สถานการณ์มา ให้ตอบว่าคนในสถานการณ์ควรจะใช้ข้อมูลอย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

– Transitions วัดเรื่องการใช้คำเชื่อม

ข้อสอบ SAT Math

SAT Math เรื่องที่ออกสอบ

1. Algebra ข้อสอบออก 11-13 ข้อ (ประมาณ 25-30% ของข้อสอบ SAT Math)

Linear Equations and Inequalities

Systems of Linear Equations

Polynomials & Operations

Factorization of Polynomials

Remainder & Factor Theorems

Quadratic Equations

Exponents

Roots

Rational Expressions

Absolute Values

2. Word Problems ข้อสอบออก 9-11 ข้อ (ประมาณ 20-25% ของข้อสอบ SAT Math)

Word Problems

Ratios

Percentages

3. Functions ข้อสอบออก 9-11 ข้อ (ประมาณ 20-25% ของข้อสอบ SAT Math)

Basic Concepts of Functions

Linear Functions

Exponential Functions

Graphs of Functions

4. Data analysis ข้อสอบออก 4-6 ข้อ (ประมาณ 10-15% ของข้อสอบ SAT Math)

Data Collection Methods

Measures of Center of Data

Measures of Spread

Effects of Shifting and Rescaling Data

Data Interpretation

Probability

5. Geometry ข้อสอบออก 4-6 ข้อ (ประมาณ 10-15% ของข้อสอบ SAT Math)

Lines & Angles

Triangles

Quadrilaterals

Polygons

Circles

Solids

6. Coordinates and Graphs ข้อสอบออก 2-4 ข้อ (ประมาณ 5-10 ของข้อสอบ SAT Math)

The distance and Midpoint Formulas

Graph of Linear Equations

Parabola Graphs (Quadratic Graphs)

Circle Graphs

Inequality Graphs

ค่าสอบ SAT

ค่าสอบ SAT ราคา $100.50 กรณี สมัครล่าช้า จะมีค่าใช้จ่าย $29 สำหรับคนที่สมัครก่อนสอบ วันสอบ SAT ไม่ถึง 1 เดือน

สำหรับการชำระเงินค่าสมัครจะชำระโดยบัตรเดรดิต หรือ PayPal แนะนำควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

สมัครสอบ SAT

1. เลือกเมนู Create account สำหรับใช้งานเว็บ College Board Account หรือหากใครเคยมีข้อมูลอยู่แล้ว ให้ทำการ Sign in ได้เลย

2. สร้างแอคเคาน์ของเราเอง โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบขอ สร้าง Username และ Password ไว้ใช้สำหรับเข้าระบบ

3. ระบบจะขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เพศ และวัน เดือน ปี เกิด ให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นกด Confirm

4. กด Continue ในหน้าเว็บที่ขึ้นว่าเราได้สร้างแอคเคาน์สำเร็จแล้ว และกด Continue อีกครั้งในหน้าที่แสดงขั้นตอนการสมัครสอบแบบภาพรวมให้เราดู

5. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบให้กรอก โดยทั่วไปจะเน้นไปที่ข้อมูลด้านการเรียนของตัวเราเอง รวมไปถึงข้อมูลการทำกิจกรรมที่เราสนใจ และข้อมูลการเรียนต่อที่เราวางแผนไว้

6. จากนั้นเลือก I agree to the SAT Terms and Conditions. เพื่อยอมรับเงื่อนไขของทาง Scholastic Assessment Tests

7. เลือก test day และสนามสอบ จากนั้นทำการอัพโหลดรูปถ่าย

8. ตรวจสอบข้อมูลที่ระบบสรุปมาให้อีกครั้ง จากนั้นทำการชำระเงิน โดยชำระได้ทั้งการตัดบัตรเครดิตและ Paypal

9. หลังจากนั้นจะมี Admission Ticket ให้เรา Print เพื่อนำไปยื่นคู่กับพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนตัวจริงในวันสอบ เราจะ Print ไว้เลยหรือจะเข้าระบบมา Print ภายหลังอีกครั้งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ

ตารางสอบ SAT

ตารางสอบ SAT จะมีสอบ 6 ครั้งต่อไป ในเดือน มีนาคม , พฤษาคม , มิถุนายน , สิงหาคม , ตุลาคม และ ธันวาคม โดยจะจัดสอบ SAT ทุกวันเสาร์

SAT สอบอะไรบ้าง

SAT สอบ Math และ Reading & Writing

SAT Reading & Writing จะแบ่งเป็น 2 Module

ประกอบไปด้วย Module ละ 27 คำถาม และมีเวลาในการทำข้อสอบ 32 นาที

รวมทั้งหมด 2 Module จะมีเวลา 1 ชั่วโมง 04 นาที นับว่าใช้เวลาน้อยกว่าข้อสอบเดิมพอสมควร

SAT Math

ประกอบไปด้วย Module ละ 22 คำถาม และมีเวลาในการทำข้อสอบ 35 นาที

รวมทั้งหมด 2 Module จะมีเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที

รอบสอบ SAT

ในแต่ละปี จะมีการจัดสอบ SAT ประมาณ 6 รอบ ได้แก่ช่วงเดือนมีนาคม , พฤษาคม , มิถุนายน , สิงหาคม , ตุลาคม และ ธันวาคม โดยเราสามารถเข้าไปติดตามการอัพเดตตารางสอบ SAT ผ่านเว็บไซต์ของ College Board

ติวสอบ SAT

คอร์สติวสอบ SAT ของทาง CHULATUTOR มี 3 คอร์สคือ 1. คอร์สติวรับรองผล สอนสดที่สถาบัน 2. คอร์สออนไลน์ สมัครแล้วสามารถเริ่มเรียนได้เลยทันที และ คอร์สที่ 3 ติว SAT ตัวต่อตัว โดยผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ สำหรับสถานที่เรียน จะเรียนที่สถาบัน มีห้องเรียนส่วนตัว บรรยากาศเงียบสงบ หรือกรณีที่จะเรียนติวตัวต่อตัวออนไลน์ ก็ได้เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top