shsat

SHSAT

SHSAT คือ การสอบของนักเรียนระดับเกรด 8 และ 9 ที่อาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่กำหนดในเมืองนิวยอร์ค