TOEFL MUIC

TOEFL MUIC

TOEFL MUIC คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติมหิดล โดยใช้เป็น TOEFL ITP ซึ่งประกอบไปด้วย Listening , Structure & Written Expression และ Reading

TOEFL MUIC Read More »