DELF

DELF

DELF หรือ Diplôme d’Etudes en Langue Française คือประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านทางด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส สอบครอบคลุมทั้งการสอบสำหรับบุคคลทั่วไป การสอบสำหรับเด็กช่วงประถมที่ปกติจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักอยู่แล้ว รวมไปถึงการจัดสอบในโรงเรียน ดังนี้

DELF Read More »