PSAT

PSAT

PSAT คือ การสอบเพื่อเตรียมความพร้อม หรือเรียกง่ายๆ ว่าลองข้อสอบก่อนการสอบ SAT เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยคะแนน PSAT ไม่มีผลใดใดต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นบ้างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ