KMIDS

KMIDS

ทุกปัญหาจะถูกคลี่คลายได้ไม่ยากค่ะ ด้วยคอร์สเรียน KMIDS แบบตัวต่อตัว ที่รูปแบบคอร์สนั้นจะให้ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้เอง อีกทั้งยังสามารถเลือกเน้นได้ด้วยค่ะว่า เนื้อหาในคอร์สเรียนของเรานั้นจะเน้นเรื่องใดมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นคอร์สเรียนที่ออกแบบมาสำหรับการเน้นรายบุคคล การแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดของแต่ละคน