GCSE

GCSE

GCSE คือ ระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14 – 16 ปี ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ รวมถึง เวลล์ และ ไอแลนด์เหนือ เริ่มสอบได้ตั้งแต่อายุ 16ปีขึ้นไป โดยมีรายวิชาให้ศึกษามากกว่า 40 รายวิชา

GCSE Read More »