เทคนิคทำข้อสอบ MUIDS

MUIDS

สาธิตนานาชาติมหิดล หรือ MUIDS ปีหนึ่งมี เปิดรับสมัคร 3 รอบ วิชาที่สอบเข้าคือ TOEFL ITP , MAP TEST , Writing , Interview สำหรับ ค่าเทอม MUIDS 350,000-545,000 บาท