เทคนิคทำข้อสอบ ielts british council

IELTS BRITISH COUNCIL

IELTS BRITISH COUNCIL คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยปกติแล้วนิยมใช้สำหรับการสอบ เพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศครับหรือใช้สำหรับการขอ VISA ในบางประเภทได้ด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ Listening Writing Reading และ Speaking ลักษณะคะแนนเริ่มจาก 0.0 – 9.0 มีคะแนนครึ่ง band ที่ 0.5 ด้วย

IELTS BRITISH COUNCIL Read More »