GOETHE-ZERTIFIKAT

GOETHE-ZERTIFIKAT

GOETHE-ZERTIFIKAT คือ การทดสอบความสามารถทางด้านภาษาเยอรมัน ซึ่งมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยแต่ละระดับของการสอบก็จะมีความยากง่ายและเหมาะกับกลุ่มวัยที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการสอบ Goethe-Zertifikat สามารถสอบได้ในหลายประเทศทั่วโลก ไม่เพียงสอบได้แค่ในประเทศเยอรมนีเท่านั้น เราสามารถค้นหาศูนย์สอบใกล้เคียงได้

GOETHE-ZERTIFIKAT Read More »