ข้อสอบ cu-ats

CU-ATS

CU-ATS คือข้อสอบวิทยาศาสตร์ สำหรับเข้าอินเตอร์ ข้อสอบมี 2 พาร์ท Physics Chemistry ปีหนี่งมีสอบ 4 ครั้ง สำหรับการเตรียมสอบแนะนำหนังสือ Barron’s SAT-II

CU-ATS Read More »

Scroll to Top