essay

หลายๆคน เมื่อต้องสอบ IELTS แน่นอนว่าต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีหลายพาร์ทที่ดูเหมือนจะสร้างความหนักใจให้ทุกคนอยู่ไม่น้อย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพาร์ทการเขียน (essay ) และเชื่อเหลือเกินว่าคนส่วนใหญ่ที่กำลังเตรียมตัวสอบก็คิดเหมือนกัน คุณจึงมักพยายามฝึกเขียนเยอะๆ ฝึกเขียน  (essay ) บ่อยๆ เ