BMAT

ข้อสอบ BMAT เป็นข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาแพทย์ สัตวแพทย์ ข้อสอบมี 3 ส่วน คือ ความถนัด ,ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ ,การเขียน

เทคนิคทำข้อสอบ BMAT

BMAT

BMAT คืออะไร สมัครสอบ BMAT 2024 การสอบ BMAT Test คือ สอ …

BMAT Read More »

BMAT Chemistry

วิชาเคมีในข้อสอบ BMAT Section 2: Scientific Knowledge and Applications ข้อสอบเป็นแบบไหน คะแนนเต็มเท่าไหร่ ตัวอย่างข้อสอบ ช่องทางดาวน์โหลดข้อสอบเก่า พร้อมวิธีการเตรียมสอบ

BMAT Physics

วิชาฟิสิกส์ในข้อสอบ BMAT Section 2: Scientific Knowledge and Applications ข้อสอบเป็นแบบไหน คะแนนเต็มเท่าไหร่ ตัวอย่างข้อสอบ ช่องทางดาวน์โหลดข้อสอบเก่า พร้อมวิธีการเตรียมสอบ

Scroll to Top