สอบ CU-BEST คือ

สอบ CU-BEST เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “CU-BEST” เป็นข้อสอบคำถามภาษาไทย สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST(English)” เป็นข้อสอบคำถามภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ CU-BEST สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ CU-BEST สอบ คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ธุรกิจ และข้อสอบวัดเชาว์ปัญญา

ข้อสอบ CU-BEST คณิตศาสตร์ สอบอะไรบ้าง

ระบบจำนวน

สมการและอสมการ

บัญญัติไตรยางศ์

อัตราส่วน สัดส่วน

ร้อยละ-เปอร์เซ็นต์

เรขาคณิต

ลำดับและอนุกรม

สถิติ

เซต

การนับ ความน่าจะเป็น

ของผสม

การเคลื่อนที่

การทำงาน

ตารางและกราฟ

Data Sufficiency

ข้อสอบ CU-BEST วิเคราะห์ธุรกิจ สอบอะไรบ้าง

การอ่านเชิงวิเคราะห์

การอ่านเพื่อแยกข้อสรุปและแยกหลักฐานสนับสนุน

การอ่านหาคำสำคัญ หรือ Keyword

เทคนิคในการอ่านเชิงวิเคราะห์

ประเภทของ คำถาม CU-BEST วิเคราะห์ธุรกิจ ต่างๆ

– คำถามตั้งชื่อเรื่อง / หาข้อสรุป / เช็คข้อมูลถูก-ผิด

– คำถามเสริมโจทย์ / หักล้างโจทย์

– คำถามความเห็น / ที่มีข้อมูลให้ / เติมเนื้อความ

สมัครสอบ CU-BEST

1. ผู้สมัครเข้าระบบรับสมัครสอบโดยในครั้งแรกจะต้องทำการลงทะเบียนก่อน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับเว็บรับสมัครสอบ CU-BEST แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

2. กรอกใบสมัครออนไลน์ ในเมนู″ใบสมัคร” และสั่งพิมพ์ใบ Pay-In จากระบบ

3. ผู้สมัครสอบจะต้องนำใบ Pay-In ที่สั่งพิมพ์ออกมาแล้ว ไปชำระค่าสมัครสอบภายในวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST ในรอบนั้น

4. เมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครสามารถเข้ามาเช็คสถานะการสมัครได้ ประมาณ 2-3 วันหลังจากชำระเงิน

5. ผู้สมัครจะต้องเข้ามาตรวจสอบเลขที่สอบและสถานที่สอบด้วยตนเองทางเว็ปไซต์ ในวันเวลาตามตารางประกาศผังที่นั่งสอบ และหากพบว่ามีข้อมูลการสมัครเช่น ชื่อ-นามสกุล ผิดพลาด ขอให้แจ้งเพื่อขอแก้ไขภายใน 3 วันทำการก่อนวันสอบ

6. หลักสูตรจะไม่มีการส่งบัตรประจำตัวสอบไปให้ ผู้สอบจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานในวันเข้าสอบ

7. ตรวจสอบวันที่ประกาศผังสอบ โดยในวันนั้น ให้เข้าระบบเพื่อดูเลขประจำตัวสอบ

8. ในวันสอบ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าสอบเท่านั้น

9. หลังจากสอบเสร็จประมาณ 4 – 7 วัน ผู้สมัครสามารถ log-in เข้าระบบที่เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์เพื่อเช็คคะแนนสอบได้ทันที

ตัวอย่างข้อสอบ CU-BEST

ตัวอย่างข้อสอบ CU-BEST

1. ตรีและไตรวิ่งรอบสวนสาธารณะที่มีระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่จุดเดียวกันแต่วิ่งไปทิศตรงข้ามกัน ถามว่าตรีจะเจอไตร เมื่อตรีวิ่งไปกี่กิโลเมตร หากตรีวิ่งด้วยความเร็วเป็นสองเท่าของไตร

A) 10/3
B) 4
C) 5/3
D) 2
E) 1

2. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คนและผู้จัดการหนึ่งคน พนักงานได้รับเงินเดือนเป็นสัดส่วนเท่าไรของผู้จัดการ โดยพนักงานทุกคนได้เงินเดือนเท่ากัน

1. เงินเดือนรวมที่จ่ายให้ทั้งหมดเท่ากับ 340,000 บาท
2. ผู้จัดการได้เงินเดือนเป็นสองเท่าหนักงานสองคน

3. วงกลม A มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวเป็น 8 เท่าของรัศมีของ B จงหาอัตราส่วนของพื้นที่ระหว่างวงกลม B และ A

1) 1 : 4
2) 1 : 8
3) 1 : 16
4) 1 : 10
5) 1 : 64

4. ลังขนาด 40x60x30 นิ้ว จะสามารถบรรจุที่มีขนา 6x5x7 นิ้ว ได้มากที่สุดกี่กล่อง

1) 420
2) 360
3) 320
4) 300
5) 288

5. ในการสำรวจโดยสอบถามประชาชน ปรากฎว่ามีคนใช้สื่ผ่านทางโทรทัศน์ 65% และใช้สื่อผ่านทางหนังสือพิมพ์ 40% ถ้าใช้สื่อผ่านทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 25% ถามว่ามีผู้ที่ไม่ใช้สื่อทั้งสองเลยเป็นเท่าใด

1) 0%
2) 5%
3) 10%
4) 15%
5) 20%

 

ตัวอย่างข้อสอบ CU-BEST ภาษาอังกฤษ (CU BEST English)

1. Pangkung and Jame a trip to KAO-YAI. They drive to resort by speed at 60 km per hour. They return by at the same path at speed 75 km per hour . The trip entri is 200 km. What is the average They speed for a trip?

1) 200/3 ( km/hr)
2) 190/3 ( km/hr)
3) 135 ( km/hr)
4) 68 ( km/hr)
5) 70( km/hr)

2. It take 16 days for 48 women to complete a job that requires 16 men to complete in 24 days. 12 men initiate the work and after 14 days, 12 women join them. How many days will they together take to complete the job?

1) 20
2) 6
3) 4
4) 12
5) 16

3. Draw a rectangular with width w and height h. If increase width by 10 percent and height by 20 percent. What is the area of a new rectangular?

A. 30 wh
B. 32 wh
C. wh
D. 1.3 wh
E. 1.32 wh

4. Palm bought four packs of cupcake at 15 baht. And she sold six packs at 25 baht. If she made profit 200 baht from the total amount of cupcake. How many packs of cupcake that she bought?

1) 60
2) 120
3) 240
4) 320
5) 480

5. (DATA) Is x a prime number ?

1. x is an even number.
2. x can not be divided evenly by an ood number other than 1.

ตารางสอบ CU-BEST

ตารางสอบ CU-BEST จะมี 4 ครั้งต่อปี โดยปกติแล้ว CU BEST จะจัดสอบในเดือน มีนาคม , พฤษภาคม , กรกฏาคม และ พฤศจิกายน โดยจะจัดสอบวันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.

ผลสอบ CU-BEST

ผลสอบ CU-BEST จะออกหลังจากสอบเสร็จ 3-7 วัน โดยผู้สอบสามารถดูผลสอบได้ที่เว็บไซต์ที่สมัคร

สถานที่สอบ CU-BEST

สถานที่สอบ CU-BEST คือ อาคารไชยยศสมบัติ 2-3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ติวสอบ CU-BEST

คอร์สติวสอบ CU-TEP ของทาง CHULATUTOR มี 3 คอร์สคือ 1. คอร์สติวรับรองผล สอนสดที่สถาบัน 2. คอร์สออนไลน์ สมัครแล้วสามารถเริ่มเรียนได้เลยทันที และ คอร์สที่ 3 ติว CU-TEP ตัวต่อตัว โดยผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ สำหรับสถานที่เรียน จะเรียนที่สถาบัน มีห้องเรียนส่วนตัว บรรยากาศเงียบสงบ หรือกรณีที่จะเรียนติวตัวต่อตัวออนไลน์ ก็ได้เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top