สมัครสอบ GED

สมัครสอบ GED

การสมัครสอบ GED ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การสร้างแอคเคาน์สำหรับสมัครสอบ การสมัครสอบ GED Ready และสมัครสอบ GED แบบลงสนามสอบจริง ซึ่งมีวิธีการทำดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ https://ged.com/ แล้วสังเกตแทบเมนูด้านบน หากมีแอคน์อยู่แล้วให้ Log in เข้าระบบได้เลย แต่หากยังไม่มีแอคเคาน์ให้คลิกที่ “SIGN UP”

2. กรอกข้อมูลอีเมลและตั้งรหัสผ่าน โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้สำหรับการ Log in เข้าสู่ระบบทุกครั้งหลังจากเรามีแอคเคาน์แล้ว จากนั้นให้คลิกที่ “SIGN UP”
หมายเหตุ : รหัสผ่านจะต้องมีไม่น้อยกว่า 8 ตัว ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายสัญลักษณ์ โดยรหัสผ่านที่เราตั้งต้องไม่เหมือนกับอีเมลที่เราใช้เข้าระบบ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และ วัน เดือน ปี เกิด โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องตรงกับพาสปอร์ตทุกตัวอักษร และข้อมูลอีกส่วนที่ต้องกรอกด้วยคือ ที่อยู่

4. คลิกตรง “Yes I agree the policies” ซึ่งเป็นการยอมรับเงื่อนไขของทาง GED

5. กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และหากต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากทาง GED ให้คลิกตรงคำว่า “Yes! Email me news and discounts from MyGED” ซึ่งทางเราแนะนำให้คลิกเลือกไว้ เพราะเราจะได้อัพเดตข่าวสารอยู่ตลอดแบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเอง จากนั้นคลิก “Continue”

6. เลือกประเทศในการสอบ GED โดยในที่นี้เราเลือกเป็น Thailand จากนั้นคลิก “Continue”

7. ตอบคำถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ ว่าเราสนใจจะเตรียมตัวผ่านบริการของ GED หรือต้องการเตรียมตัวสอบด้วยตนเอง จากนั้นคลิก “Continue”

8. ให้คลิก “Yes, I have a documented disability” หากเราเป็นผู้พิการหรือเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายโดยมีเอกสารทางการแพทย์ยืนยัน และให้คลิก “No” หากไม่ได้เป็นผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว จากนั้นคลิก “Continue”

9. ระบบจะแสดงหน้าแรกของแอคเคาน์เราขึ้นมา ดังรูป ซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างแอคเคาน์เรียบร้อยแล้ว

แต่เนื่องจากก่อนที่เราจะสมัครสอบ GED ในสนามสอบจริงได้ เราจะต้องสมัครและสอบ GED Ready ให้ผ่านก่อน ซึ่งขั้นตอนการสมัครสอบ GED Ready มีดังนี้

A. คลิกตรงคำว่า “Study” ซึ่งเป็นเมนูด้านบนสุด ดังรูป

คลิกที่คำว่า “Practice”

B. เลือกว่าต้องการจะสมัคร GED จำนวน 1 วิชา หรือต้องการจะสมัครและชำระแบบแพคเกจ 4 วิชา ซึ่งเราสามารถทยอยทำข้อสอบทีละวิชาได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน หากเราเลือกสมัครและชำระแบบแพคเกจ 4 วิชา ให้ข้ามไปทำตามขั้นตอนที่ 5 ได้เลย แต่หากต้องการสมัครและชำระเงิน 1 วิชา ให้ทำตามขั้นตอนตามปกติ

C. กรณีสมัครและชำระเงิน 1 วิชา ให้เลือกรายวิชาที่ต้องการ จากนั้นคลิก “Continue”

D. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วคลิก “PROCEED TO CHECKOUT ” จากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงิน คลิกตรงคำว่า “Use my contact information for my billing address” และ “CONTINUE TO PAYMENT INFORMATION” ตามลำดับ

E. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งบิลใบเสร็จ จากนั้นคลิก “Yes, I agree to the statement below” และคลิก “PLACE YOUR ORDER” เพียงเท่านี้เราก็เริ่มสอบ GED Ready ได้แล้ว

หลังจากสอบ GED Ready ผ่านแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสอบ GED เพื่อลงสนามสอบจริง ซึ่งมีขั้นตอนการสมัครสอบ ดังนี้

I. Log in เข้าระบบ GED ด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ จากนั้นเลือกรายวิชาที่เราต้องการจะสมัครสอบ แล้วคลิก “SCHEDULE TEST”

II. คลิกคำว่า “Continue Scheduling” จากนั้นเลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบอีกครั้ง แล้วคลิก “NEXT”

III. เข้าสู่ขั้นตอนของการค้นหาสนามสอบ โดยระบบจะเรียงลำดับสถานที่สอบจากจุดที่ใกล้เราที่สุด โดยอิงจากข้อมูลที่อยู่ที่เราเคยกรอกไว้ ให้เราคลิกคำว่า “SEARCH” จากนั้นระบบจะขึ้นรายชื่อสนามสอบมาให้เลือก เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิก “NEXT”

IV. เลือกวัน เวลาที่ต้องการสอบ

V. ตรวจสอบว่าสนามสอบ วิชาที่สอบ รวมทั้งวัน เวลาสอบ ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องให้คลิกที่ “PROCEED TO CHECKOUT”

VI. คลิก “ACCEPT” เพื่อยอมรับเงื่อนไข

VII. ขั้นตอนสุดท้าย คือการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสอบ ซึ่งเมื่อเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลยืนยันการสมัครสอบให้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top