fbpx
สมัครสอบ GED

วิธีสมัครสอบ GED

การสมัครสอบ GED ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การสร้างแอคเคาน์สำหรับสมัครสอบ การสมัครสอบ GED Ready และสมัครสอบ GED แบบลงสนามสอบจริง ซึ่งมีวิธีการทำดังต่อไปนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ https://ged.com/ แล้วสังเกตแทบเมนูด้านบน หากมีแอคน์อยู่แล้วให้ Log in เข้าระบบได้เลย แต่หากยังไม่มีแอคเคาน์ให้คลิกที่ “SIGN UP”
  สมัครสอบ GED 1
 2. กรอกข้อมูลอีเมลและตั้งรหัสผ่าน โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้สำหรับการ Log in เข้าสู่ระบบทุกครั้งหลังจากเรามีแอคเคาน์แล้ว จากนั้นให้คลิกที่ “SIGN UP”
  หมายเหตุ : รหัสผ่านจะต้องมีไม่น้อยกว่า 8 ตัว ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายสัญลักษณ์ โดยรหัสผ่านที่เราตั้งต้องไม่เหมือนกับอีเมลที่เราใช้เข้าระบบ
  สมัครสอบ GED 2
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และ วัน เดือน ปี เกิด โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องตรงกับพาสปอร์ตทุกตัวอักษร และข้อมูลอีกส่วนที่ต้องกรอกด้วยคือ ที่อยู่
  สมัครสอบ GED 3
 4. คลิกตรง “Yes I agree the policies” ซึ่งเป็นการยอมรับเงื่อนไขของทาง GED
  สมัครสอบ GED 4
 5. กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และหากต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากทาง GED ให้คลิกตรงคำว่า “Yes! Email me news and discounts from MyGED” ซึ่งทางเราแนะนำให้คลิกเลือกไว้ เพราะเราจะได้อัพเดตข่าวสารอยู่ตลอดแบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเอง จากนั้นคลิก “Continue”
  สมัครสอบ GED 5
 6. เลือกประเทศในการสอบ GED โดยในที่นี้เราเลือกเป็น Thailand จากนั้นคลิก “Continue”
  สมัครสอบ GED 6
 7. ตอบคำถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ ว่าเราสนใจจะเตรียมตัวผ่านบริการของ GED หรือต้องการเตรียมตัวสอบด้วยตนเอง จากนั้นคลิก “Continue”
  สมัครสอบ GED 7
 8. ให้คลิก “Yes, I have a documented disability” หากเราเป็นผู้พิการหรือเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายโดยมีเอกสารทางการแพทย์ยืนยัน และให้คลิก “No” หากไม่ได้เป็นผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว จากนั้นคลิก “Continue”
  สมัครสอบ GED 8
 9. ระบบจะแสดงหน้าแรกของแอคเคาน์เราขึ้นมา ดังรูป ซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างแอคเคาน์เรียบร้อยแล้ว
  สมัครสอบ GED 9

แต่เนื่องจากก่อนที่เราจะสมัครสอบ GED ในสนามสอบจริงได้ เราจะต้องสมัครและสอบ GED Ready ให้ผ่านก่อน ซึ่งขั้นตอนการสมัครสอบ GED Ready มีดังนี้

 1. คลิกตรงคำว่า “Study” ซึ่งเป็นเมนูด้านบนสุด ดังรูป
  สมัครสอบ GED Ready
 2. คลิกที่คำว่า “Practice”
  สมัครสอบ GED Ready 2
 3. เลือกว่าต้องการจะสมัคร GED จำนวน 1 วิชา หรือต้องการจะสมัครและชำระแบบแพคเกจ 4 วิชา ซึ่งเราสามารถทยอยทำข้อสอบทีละวิชาได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน หากเราเลือกสมัครและชำระแบบแพคเกจ 4 วิชา ให้ข้ามไปทำตามขั้นตอนที่ 5 ได้เลย แต่หากต้องการสมัครและชำระเงิน 1 วิชา ให้ทำตามขั้นตอนตามปกติ
  สมัครสอบ GED Ready 3
 4. กรณีสมัครและชำระเงิน 1 วิชา ให้เลือกรายวิชาที่ต้องการ จากนั้นคลิก “Continue”
  สมัครสอบ GED Ready 4
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วคลิก “PROCEED TO CHECKOUT ” จากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงิน คลิกตรงคำว่า “Use my contact information for my billing address” และ “CONTINUE TO PAYMENT INFORMATION” ตามลำดับ
  สมัครสอบ GED Ready 5 1สมัครสอบ GED Ready 5 2
 6. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งบิลใบเสร็จ จากนั้นคลิก “Yes, I agree to the statement below” และคลิก “PLACE YOUR ORDER” เพียงเท่านี้เราก็เริ่มสอบ GED Ready ได้แล้ว
  สมัครสอบ GED Ready 6 1สมัครสอบ GED Ready 6 2

หลังจากสอบ GED Ready ผ่านแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสอบ GED เพื่อลงสนามสอบจริง ซึ่งมีขั้นตอนการสมัครสอบ ดังนี้

 1. Log in เข้าระบบ GED ด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ จากนั้นเลือกรายวิชาที่เราต้องการจะสมัครสอบ แล้วคลิก “SCHEDULE TEST”
  ged test 1 1
  ged test 1 2
 2. คลิกคำว่า “Continue Scheduling” จากนั้นเลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบอีกครั้ง แล้วคลิก “NEXT”
  ged test 2 1ged test 2 2
 3. เข้าสู่ขั้นตอนของการค้นหาสนามสอบ โดยระบบจะเรียงลำดับสถานที่สอบจากจุดที่ใกล้เราที่สุด โดยอิงจากข้อมูลที่อยู่ที่เราเคยกรอกไว้ ให้เราคลิกคำว่า “SEARCH” จากนั้นระบบจะขึ้นรายชื่อสนามสอบมาให้เลือก เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิก “NEXT”
  ged test 3 1ged test 3 2
 4. เลือกวัน เวลาที่ต้องการสอบ
  ged test 4
 5. ตรวจสอบว่าสนามสอบ วิชาที่สอบ รวมทั้งวัน เวลาสอบ ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องให้คลิกที่ “PROCEED TO CHECKOUT”
  ged test 5
 6. คลิก “ACCEPT” เพื่อยอมรับเงื่อนไข
  สมัครสอบ GED 6 1
 7. ขั้นตอนสุดท้าย คือการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสอบ ซึ่งเมื่อเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลยืนยันการสมัครสอบให้ด้วย
  ged test 7

 

Scroll to Top