IELTS Short Answer Questions

IELTS short answer questions

IELTS Short Answer Questions คือออะไร

Short Answer Questions คือ ประเภทคำถาม (Question Type) รูปแบบหนึ่งของการสอบ Reading IELTS โดยข้อสอบจะมี Passage ให้อ่านและให้ผู้สอบตอบคำถามโดยการเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างที่โจทย์กำหนดให้ และคำตอบที่เขียนลงไปจะต้องมีจำนวนคำไม่เกินตามจำนวนที่โจทย์กำหนดไว้ด้วย เช่น ไม่เกิน 3 คำ ซึ่งข้อสอบ IELTS Reading จะให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Short answer questions, Note Completion, Multiple choices, Matching Sentence, Matching Features, Matching Headings, Matching information, Sentence Completion, Summary information, Yes/No/Not Given, True/False/Not Given และ Table Completion

 

ตัวอย่างข้อสอบ Short Answer Questions ใน IELTS Reading

ข้อสอบ IELTS Reading แบบ Short Answer Questions นั้น จะมีคำสั่งให้เราเติมคำลงไปในช่องว่าง ซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ ข้อสอบจะกำหนดจำนวนคำมาด้วยว่าต้องเขียนกี่คำ ซึ่งโดยส่วนมากจะมี Keyword ให้เราสั่งเกตได้ง่าย เช่น NO MORE THAN THREE WORDS ดังรูป

ielts short answer questions
ielts short answer questions

เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Short Answer Questions ใน Reading

การทำข้อสอบ IELTS Reading แบบ Short Answer Questions นั้น ผู้สอบสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้ คือ

  1. อ่านคำถามให้เข้าใจก่อนว่าโจทย์ถามถึงเรื่องอะไรบ้าง ก่อนที่จะไปอ่านเนื้อหาใน passage
  2. คำตอบมักจะเรียงลำดับไปตามเนื้อหาใน passage นั่นหมายความว่า หากเราเจอคำตอบของคำภามแรกแล้ว คำตอบของคำถามข้อถัดไปก็จะอยู่หลังจากคำตอบแรก
  3. ห้ามเขียนคำตอบเกินกว่าจำนวนคำที่โจทย์กำหนดเด็ดขาด เพราะแม้คำตอบของเราจะถูกต้อง แต่หากเขียนเกินกว่าที่กำหนดไว้ ผลที่ได้ก็จะหลายเป็นผิดทันที
  4. การเขียนตอบให้ระมัดระวังเรื่อง grammar ต่าง ๆ ด้วย เช่นเรื่อง tense
  5. คำถามมักใช้คำศัพท์อื่น ๆ แต่ความหมายยังคงเดิมกับสิ่งที่อยู่ใน passage ดังนั้น เราอาจจะต้องเตรียมตัวเรื่อง synonyms หรือ paraphrase ไว้ด้วย

 

เกณฑ์คะแนนข้อสอบ IELTS Reading

คะแนนสอบของ IELTS พาร์ท Reading ไม่ว่าผู้สอบจะเจอคำถามแบบ Short Answer Questions หรือแบบอื่น ๆ คะแนนดิบจากการทำข้อสอบจะถูกแปลงไปเป็นระบบ Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 โดย IELTS Reading มีการคิดคะแนน ดังนี้

Academic Reading
Band score Raw score out of 40
5 15
6 23
7 30
8 35

 

ฝึกทำข้อสอบ Short Answer Questions ใน IELTS Reading

ผู้ที่กำลังจะสอบ IELTS และอยากลองฝึกทำข้อสอบ Reading แบบ Short Answer Questions สามารถเข้าไปฝึกได้ที่ www.ielts.org หรือ https://www.ieltsjacky.com ตัวอย่างบางส่วน เช่น

ielts short answer questions
ielts short answer questions

คำตอบที่ได้คือ

1 What is the African rhinoceros compared to?
– tank on legs
2 Which type of rhino fell in number to below a hundred?
– southern white rhino
3 What percentage of black rhinos had been illegally killed by 1992?
– 96%
4 How have the criminals improved their success?
– better equipped

 

ครู IELTS

ติว Reading IELTS แบบ Short Answer Questions รับรองผล

เตรียมสอบ Reading แบบ Short Answer Questions และการอ่านแบบอื่น ๆ ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล ที่สอนครบทั้ง Reading, Writing, Speaking และ Listening เป็นคอร์สที่ผู้เรียนจะได้เห็นวิธีการทำข้อสอบอย่างละเอียดว่าแต่ละพาร์ทมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีการสอนปรับพื้นฐาน ทบทวน Grammar ที่จำเป็นต้องใช้กันใหม่ จึงทำให้คอร์สนี้เหมาะกับทุก ๆ คน ไม่ว่าจะอยากเน้นฝึกทำข้อสอบหรืออยากให้มีปรับพื้นฐานใหม่ เราก็ออกแบบมาให้อย่างครบถ้วนในคอร์สเดียว


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBA0323 20 มี.ค. - 27 เม.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
-1 ฟิวส์
IBB0323 25 มี.ค. - 30 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-1 ฟิวส์
IBA0523 1 พ.ค. - 1 มิ.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์
IBB0523 6 พ.ค. - 4 มิ.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์,ฟิวส์
IBA0623 5 มิ.ย. - 6 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์
IBB0623 10 มิ.ย. - 9 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เจม

 

เรียน ielts ตัวต่อตัว
เรียน ielts ตัวต่อตัว

 

 

ติว IELTS ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
10 ชม. 20 ชม. recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 12,000 ฿ 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
18,000 ฿ 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
21,600 ฿ 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส เรียน IELTS ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ เรียน IELTS ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

FAQ | IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor