IELTS Note Completion

IELTS Note Completion

Note Completion คืออะไร

Note Completion คือ ประเภทคำถาม (Question Type) รูปแบบหนึ่งของการสอบ Reading IELTS โดยข้อสอบจะมี Passage ให้อ่านและให้ผู้สอบตอบคำถามโดยการเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างที่โจทย์กำหนดให้ ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของโน้ตย่อต่าง ๆ ซึ่งข้อสอบ IELTS Reading จะให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Note Completion, Multiple choices, Matching Sentence, Matching Features, Matching Headings, Matching information, Short answer questions, Sentence Completion, Summary information, Yes/No/Not Given, True/False/Not Given และ Table Completion

ตัวอย่างข้อสอบ Note Completion ใน IELTS Reading

ข้อสอบ IELTS Reading แบบ Note Completion นั้น จะมีคำสั่งให้เราเติมคำลงไปในช่องว่าง ซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ ข้อสอบจะกำหนดจำนวนคำมาด้วยว่าต้องเขียนกี่คำ ดังรูป

ตัวอย่างข้อสอบ Note Completion ใน IELTS Reading

เทคนิคการทำข้อสอบ Note Completion ใน IELTS Reading

การทำข้อสอบ IELTS Reading แบบ Note Completion นั้น ผู้สอบสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้

  1. อ่านโน้ตอย่างรวดเร็วว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
  2. พยายามจับใจความสำคัญหรือ Keyword ของโน้ตแต่ละข้อที่อยู่ในข้อสอบ เช่น ชื่อ สถานที่ และตัวเลข ตลอดจนคำนาม กริยา และคำคุณศัพท์
  3. สแกนหา Keyword จากใน Passage ที่โจทย์ให้มา แต่หลาย ๆ ครั้ง ใน Passage นั้นอาจจะใช้คำหรือวลีอื่นแต่ความหมายเหมือนกัน ดังนั้น อาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย
  4. อ่าน Passage อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อเจอจุดที่น่าจะเป็นคำตอบ ลองอ่านทบทวนดูอีกครั้งเพื่อความชัวร์
  5. คำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เรียงตามข้อคำถาม และคำตอบก็จะอยู่ใน Passage อย่างแน่นอน นั่นหมายความว่าเราต้องไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไป

เกณฑ์คะแนนข้อสอบ IELTS Reading

คะแนนสอบของ IELTS พาร์ท Reading ไม่ว่าผู้สอบจะเจอคำถามแบบ Note Completion หรือแบบอื่น ๆ คะแนนดิบจากการทำข้อสอบจะถูกแปลงไปเป็นระบบ Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 โดย IELTS Reading มีการคิดคะแนน ดังนี้

Academic Reading
Band scoreRaw score out of 40
515
623
730
835

ฝึกทำข้อสอบ Note Completion ใน IELTS Reading

ผู้ที่กำลังจะสอบ IELTS และอยากลองฝึกทำข้อสอบ Reading แบบ Note Completion สามารถเข้าไปฝึกได้ที่ www.ielts.org หรือ https://www.academicenglishco.com ตัวอย่างบางส่วน เช่น

ฝึกทำข้อสอบ Note Completion ใน IELTS Reading

ielts note completion

Questions 1-6

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 7-6 on your answer sheet.

Marie Curie’s research on radioactivity
• When uranium was discovered to be radioactive, Marie Curie found that the element called 1 ………………… had the same property.
• Marie and Pierre Curie’s research into the radioactivity of the mineral known as 2 ………………….. led to the discovery of two new elements.
• In 1911, Marie Curie received recognition for her work on the element 3 ………………….
• Marie and Irene Curie developed X-radiography which was used as a medical technique for 4 ………………….
• Marie Curie saw the importance of collecting radioactive material both for research and for cases of 5 ………………….
• The radioactive material stocked in Paris contributed to the discoveries in the 1930s of the 6 …………………. and of what was known as artificial radioactivity.

คำตอบที่ได้คือ

1. = thorium
2. = pitchblende
3. = radium
4. = soldiers
5. = illness
6. = neutron

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR​​

เรียน IELTS
Related Posts