fbpx

IELTS Matching Features

IELTS Matching Features

Matching Features คืออะไร

Matching Features คือ ประเภทคำถามรูปแบบหนึ่งของการสอบ IELTS Reading โดยข้อสอบจะให้ผู้สอบจับคู่ระหว่างเนื้อเรื่องในข้อสอบกับตัวเลือกที่โจทย์กำหนดมาให้ เช่น การจับคู่ผลงานการวิจัยกับนักวิจัย โดยข้อสอบ IELTS จะให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Matching Features, Matching Headings, Matching information, Matching Sentence, Multiple choices, Note Completion, Short answer questions, Sentence Completion, Summary information,   Yes/No/Not Given, True/False/Not Given และ Table Completion

 

ตัวอย่างข้อสอบ Matching Features ใน IELTS Reading

ielts matching features
ielts matching features
ielts matching features
ielts matching features

 

เทคนิคการทำข้อสอบ Matching Features ใน IELTS Reading

การทำข้อสอบ IELTS Reading แบบ Matching Features นั้น จะคล้าย ๆ กับคำถามแบบ Matching Heading ดังนี้

  1. อ่านตัวเลือกทั้งหมดที่ข้อสอบให้มาก่อน ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างให้เราจับคู่
  2. หา Keyword ให้เจอแลวขีดเส้นใตไว้ เพราะจะทำให้เรามองหาสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายมากขึ้น
  3. อ่านแบบมุ่งเน้นไปหาคำตอบตาม keyword ที่เราได้มา ไม่แนะนำให้อ่านทั้งหมดอย่างละเอียด เนื่องจากจะใช้เวลามากเกินไป
  4. Keyword ในตัวเลือกกับใน Passage อาจจะมีการใช้ Synonyms ที่คำอาจเปลี่ยนไปแต่ความหมายยังคงเดิม ผู้สอบอาจจะต้องคำนึกถึงจุดนี้ด้วย
  5. เราต้องคำนึงถึงเสมอว่า คำตอบจะไม่เรียงตามลำดับ

 

เกณฑ์คะแนนข้อสอบ IELTS Reading

คะแนนสอบของ IELTS พาร์ท Reading ไม่ว่าผู้สอบจะเจอคำถามแบบ Matching Features หรือแบบอื่น ๆ คะแนนดิบจากการทำข้อสอบจะถูกแปลงไปเป็นระบบ Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 โดย IELTS Reading มีการคิดคะแนน ดังนี้

Academic Reading
Band score Raw score out of 40
5 15
6 23
7 30
8 35

 

แหล่งทำข้อสอบ Matching Features ใน IELTS Reading

ผู้ที่กำลังจะสอบ IELTS และอยากลองฝึกทำข้อสอบ Reading แบบ Matching Features สามารถเข้าไปฝึกได้ที่เว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้

  • https://www.bestmytest.com เว็บไซต์นี้จะให้เราพิมพ์คำตอบลงไปได้เลย
  • https://ieltsliz.com จะมีตัวอย่างโจทย์ให้เราดูแนว พร้อมเฉลยและมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมเราจึงต้องตอบข้อนั้น ๆ
  • https://www.cambridgeenglish.org มีขั้นตอนการหาคำตอบอธิบายให้ว่าเราสามารถทำอย่างไรได้บ้าง และนอกจากนี้ยังมีให้เราลองฝึกทำเองได้ด้วย

 

เรียนติว IELTS Matching Features รับรองผล

เตรียมสอบได้อย่างมั่นใจ ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผลที่จุฬาติวเตอร์ ซึ่งคอร์สนี้จะสอนครบทุกพาร์ททั้ง IELTS Reading, Listening, Writing และ Speaking ครอบคลุมทั้งรูปแบบคำถาม Matching Features และแบบอื่น ๆ มาพร้อมกับการทบทวน Grammar ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด ใครที่อยากรื้อฟื้นเรื่องไวยกรณ์ใหม่หรือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมานานก็จะได้ปรับพื้นฐานกันใหม่ในคอร์สนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่การทำข้อสอบจริงต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นคอร์สเตรียมสอบ IELTS ที่ครบถ้วนทุกอย่างในคอร์สเดียวจริง ๆ

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB220122 22 ม.ค. - 20 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ