CHULATUTOR.COM

IELTS Flow Chart

IELTS Flow Chart

IELTS Flow Chart คืออะไร

Flow Chart คือ รูปแบบการเขียน IELTS Writing Task 1 ที่เน้นให้อธิบายข้อมูลจากแผนผังลำดับขั้นตอนของสิ่งต่าง ๆ และต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 150 คำ ซึ่ง Flow Chart มักจะเป็นข้อความที่แสดงกลไกการทำงานหรือแสดงขั้นตอนของสิ่งต่าง ๆ โดยผู้สอบจะต้องเขียนอธิบายขั้นตอน วิธีการ ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกัน

 

IELTS Flow Chart และกราฟแบบต่าง ๆ ในข้อสอบ Writing

นอกจาก IELTS Flow Chart แล้ว ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ยังมีกราฟที่ให้เราเขียนอธิบายอีกหลายแบบ ดังนี้

  • Pie Chart หรือ กราฟวงกลม
  • Bar Chart หรือ กราฟแท่ง
  • Table Chart หรือ ตารางข้อมูล
  • Line Graph หรือ กราฟเส้น
  • Diagram หรือ แผนภาพ ซึ่งจะมีทั้ง Map Diagram และ Process Diagram

อย่างไรก็ตาม การสอบ IELTS Writing Task 1 ในสนามสอบจริง เราควรใช้เวลาในการเขียน 20 นาที และเราจะเจอเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น แต่เนื่องจากเราจะไม่รู้ล่วงหน้า ดังนั้น การเตรียมตัวสอบจึงต้องผ่านการฝึกให้ครบและเขียนให้เป็นทุกแบบ

 

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Flow Chart ในการสอบ IELTS

โจทย์ของพาร์ทการเขียนแบบ Flow Chart ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 นั้น มักจะเป็นข้อความที่แสดงกลไกการทำงานหรือแสดงขั้นตอนของสิ่งต่าง ๆ ตัวอย่างข้อสอบ เช่น

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Flow Chart
ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Flow Chart
ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Flow Chart
ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Flow Chart

Flow Chart IELTS มีวิธีการเขียนยังไงบ้าง

โครงสร้างการเขียนของ Flow Chart ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่

Paragraph 1 – Introduction

เขียนเกริ่นนำ 2 ประโยค โดยให้เขียนว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการเกี่ยวกับอะไร หรือจะทวนโจทย์หรือคำถามที่ข้อสอบกำหนดมาให้ โดยให้ใช้คำอธิบายที่แตกต่างแต่ความหมายยังคงเดิม และไม่ควรลอกโจทย์ลงมาเขียนทั้งหมด

Paragraph 2 – Overview

เขียนอธิบายข้อมูลแบบเน้นภาพรวมก่อนว่าพูดถึงอะไร ใน Diagram นั้นมีอะไรประกอบอยู่ด้วยบ้าง

Paragraph 3 – Main feature

อธิบายรายละเอียดขั้นตอนที่เกิดขึ้นใน Flow Chart

 

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในงานเขียนแบบ Flow Chart

การเขียน Flow Chart ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 มีคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ยกตัวอย่างเช่น

คำศัพท์ ประเภทคำ ความหมาย
show verb แสดง
illustrate verb แสดงให้เห็น
method noun วิธีการ, วิธีดำเนินการ
consist. verb ประกอบด้วย
stages noun ช่วง, ตอน
rapid adjective ทันที, อย่างรวดเร็ว
gentle adjective เล็กน้อย
to rise verb เพิ่มขึ้น
to fall verb ลดลง
contain verb ประกอบด้วย
then adverb ในขณะนั้น, นอกจากนี้
sharply adverb มาก
after all IDM อย่างไรก็ตาม
still adverb ยังคง
involve verb เกี่ยวพัน
To begin with PHRV อย่างแรก, ประการแรก

 

เกณฑ์คะแนนของ Flow Chart

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing ทั้งหมด จะดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่

  • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
  • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
  • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

ครู IELTS

เรียน IELTS Writing Flow Chart รับรองผล

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล เป็นคอร์สที่มีสอนครบทั้ง IELTS Writing Flow Chart, Diagram, Line Graph, Bar Chart, Pie Chart, Table Chart และ Writing Task 2 ทุกรูปแบบ นอกจากนี้เรายังมีการปรับพื้นฐาน Grammar และมีสอนวิธีการทำข้อสอบที่ครบถ้วน รวมถึงพาร์ท IELTS Reading , IELTS Listening และ IELTS Speaking ก็สามารถเรียนได้จากคอร์สนี้ ซึ่งในคอร์สไม่เพียงแต่จะเน้นการสอนเนื้อหาเท่านั้น แต่เรายังมีโจทย์แบบฝึกหัดให้ฝึกทำตลอดทั้งคอร์สอีกด้วย ใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนแบบคอร์สเดียวจบ คอร์สนี้จะสามารถตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBA0923 18 ก.ย. - 19 ต.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
-1 vova,ฟิวส์
IBB0923 23 ก.ย. - 22 ต.ค. ส-อา 10.00-1ุ6.00
[เต็มแล้ว]
-3 ฟิวส์,vova
IA1023 23 ต.ค. - 23 พ.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
4 vova,เดียร์

 

เรียน ielts ตัวต่อตัว
เรียน ielts ตัวต่อตัว

 

ติว IELTS ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
10 ชม. 20 ชม. recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 12,000 ฿ 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
18,000 ฿ 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
21,600 ฿ 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส เรียน IELTS ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ เรียน IELTS ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

FAQ | IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com