CHULATUTOR.COM

IELTS Diagram

IELTS Diagram

IELTS Diagram คืออะไร

Diagram คือ รูปแบบการเขียน IELTS Writing Task 1 ที่เน้นให้อธิบายข้อมูลจากแผนผังของภาพ โดยจะเป็น Process Diagram หรือ Map Diagram ก็ได้ และต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 150 คำ ซึ่ง Diagram มักจะเป็นภาพที่แสดงกลไกการทำงานหรือแสดงขั้นตอนของสิ่งต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม ขั้นตอนการผลิตพลังงานในบ้าน โดยผู้สอบจะต้องเขียนอธิบายขั้นตอน วิธีการ ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกัน

 

IELTS Diagram และกราฟแบบต่าง ๆ ในข้อสอบ Writing

นอกจาก IELTS Diagram แล้ว ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ยังมีกราฟที่ให้เราเขียนอธิบายอีกหลายแบบ ได้แก่ Pie Chart, Bar Chart, Table Chart, Line Graph และ Flow Chart ซึ่งเราควรใช้เวลาในการทำข้อสอบไม่เกิน 20 นาที อย่างไรก็ตาม ในการสอบ IELTS Writing Task 1 จริง ๆ เราจะเจอเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น แต่เนื่องจากเราจะไม่รู้ล่วงหน้า ดังนั้น การเตรียมตัวสอบจึงต้องผ่านการฝึกให้ครบและเขียนให้เป็นทุกแบบ

 

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Diagram ในการสอบ IELTS

โจทย์ของพาร์ทการเขียนแบบ Diagram ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 นั้น จะมีข้อมูลเป็นแผนผังของภาพ ที่แสดงกลไกการทำงานหรือแสดงขั้นตอนของสิ่งต่าง ๆ ตัวอย่างข้อสอบ เช่น

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Diagram ในการสอบ IELTS
ตัวอย่างข้อสอบแบบ Diagram ในการสอบ IELTS
ตัวอย่างข้อสอบแบบ Diagram
ตัวอย่างข้อสอบแบบ Diagram
ตัวอย่างข้อสอบแบบ Diagram
ตัวอย่างข้อสอบแบบ Diagram

Diagram IELTS มีวิธีการเขียนยังไงบ้าง

โครงสร้างการเขียนของ Diagram ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่

Paragraph 1 – Introduction

เขียนเกริ่นนำ ทวนโจทย์หรือคำถามที่ข้อสอบกำหนดมาให้ โดยให้ใช้คำอธิบายที่แตกต่างแต่ความหมายยังคงเดิม และไม่แนะนำให้ลอกโจทย์ลงมาเขียนทั้งหมด

Paragraph 2 – Overview

เขียนอธิบายข้อมูลแบบเน้นภาพรวมก่อนว่าพูดถึงอะไร ใน Diagram นั้นมีอะไรประกอบอยู่ด้วยบ้าง

Paragraph 3 – Main feature 1

อธิบายจุดเริ่มต้นของขั้นตอนนั้น ๆ ว่าเริ่มจากอะไร และมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง

Paragraph 4 – Main feature 2

อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นต่อหลังจากกระบวนการขั้นตอนหลักผ่านไป

 

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในงานเขียนแบบ Diagram

การเขียน Diagram ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 มีคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ยกตัวอย่างเช่น

คำศัพท์ ประเภทคำ ความหมาย
show verb แสดง
illustrate verb แสดงให้เห็น
method noun วิธีการ, วิธีดำเนินการ
consist verb ประกอบด้วย
a decrease noun การลดลง
rapid adjective ทันที, อย่างรวดเร็ว
gentle adjective เล็กน้อย
to rise verb เพิ่มขึ้น
to fall verb ลดลง
contain verb ประกอบด้วย
then adverb ในขณะนั้น, นอกจากนี้
sharply adverb มาก
steady adjective เรื่อย ๆ
still adverb ยังคง

 

เกณฑ์คะแนนของ Diagram

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing ทั้งหมด จะดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่

  • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
  • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
  • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

ครู IELTS

เรียน IELTS Diagram Writing รับรองผล

คอร์สติว IELTS รับรองผล เป็นคอร์สที่มีสอนครบทั้ง IELTS Writing Diagram, Line Graph, Bar Chart, Pie Chart, Table Chart, Writing Task 2 ทุกรูปแบบ นอกจากนี้เรายังมีการปรับพื้นฐาน Grammar และวิธีการทำข้อสอบที่ครบถ้วน รวมถึงพาร์ท IELTS Reading, Listening และ Speaking ก็สามารถเรียนได้จากคอร์สนี้ ซึ่งในคอร์สไม่เพียงแต่จะเน้นการสอนเนื้อหาเท่านั้น แต่เรายังมีโจทย์แบบฝึกหัดให้ฝึกทำตลอดทั้งคอร์สอีกด้วย ใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนแบบคอร์สเดียวจบ คอร์สนี้จะสามารถตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBA0923 18 ก.ย. - 19 ต.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
-1 vova,ฟิวส์
IBB0923 23 ก.ย. - 22 ต.ค. ส-อา 10.00-1ุ6.00
[เต็มแล้ว]
-3 ฟิวส์,vova
IA1023 23 ต.ค. - 23 พ.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
4 vova,เดียร์

 

เรียน ielts ตัวต่อตัว
เรียน ielts ตัวต่อตัว

 

ติว IELTS ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
10 ชม. 20 ชม. recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 12,000 ฿ 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
18,000 ฿ 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
21,600 ฿ 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส เรียน IELTS ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ เรียน IELTS ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

FAQ | IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com